ارسال اين مطلب به دوستان

(( اجازه رئیس جمهور شرط خروج مقامات از کشور ))