پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين مصاحبه vfrea19.kjh89bkkjb.ram5i4r6k262tjkbjhb..m1i98ewrhk4j.html Mon, 17 Feb 2020 17:03:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Mon, 17 Feb 2020 17:03:38 GMT مصاحبه 60 مصاحبه بافضل احمدافغان و آصف آهنگ دربارهٔ خط دیورند http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/22389/مصاحبه-بافضل-احمدافغان-آصف-آهنگ-درباره-خط-دیورند از فیصله‌های امیر عبدالرحمن خان استنباط می‌گردد که به صورت رسمی و قانونی احکام امیر عدالرحمان خان صورت پذریفته است. چنین قراردادهای تاریخی چون معاهده‌های دیورند، گندمک … در تاریخ دیده می‌شود. در صورت جنجال روی فیصله‌های مزبور ممکن روی قرار دادهای دیگر حرف‌های سر نخ را باز نماید و مسئلهٔ دیگر خلق شود. ]]> سیاسی و امنیتی Tue, 14 May 2013 10:08:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/22389/مصاحبه-بافضل-احمدافغان-آصف-آهنگ-درباره-خط-دیورند نجم پور: چه یک سد در افغانستان باشد و چه صد سد حقابه ایران طبق معاهده پرداخت می‌شود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78159/نجم-پور-یک-سد-افغانستان-باشد-صد-حقابه-ایران-طبق-معاهده-پرداخت-می-شود «هارون نجم پور» مستشار وزیر مختار و معاون سفیر افغانستان در ایران گفت: اگر سدسازی در افغانستان صورت می‌گیرد حق مردم افغانستان است که منابع طبیعی خود را استفاده کنند و این سد سازی به هیچ وجه مانع دسترسی ایران به حقابه اش نخواهد شد و افغانستان متعهد به مفاد معاهده آب هلمند با جانب ایران است. ]]> سیاسی و امنیتی Thu, 22 Feb 2018 09:39:21 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78159/نجم-پور-یک-سد-افغانستان-باشد-صد-حقابه-ایران-طبق-معاهده-پرداخت-می-شود