پایگاه خبری پیام آفتاب 7 قوس 1400 ساعت 12:47 http://www.payam-aftab.com/fa/news/98274/مسدودیت-حساب-های-بانکی-مقام-های-حکومت-پیشین-برداشته-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : مسدودیت حساب‌های بانکی مقام‌های حکومت پیشین برداشته می‌شود -------------------------------------------------- معاون دوم رئیس الوزرای کابینه حکومت موقت طالبان، دستور باز کردن حساب‌های بانکی مقام‌های حکومت پیشین را صادر کرده‌است. متن : عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرایطالبان دستور بازگشایی حساب های بانکی مقام های پیشین دولت که از افغانستان خارج نشدند را به د افغانستان بانک صادر کرد. وی دستور داد که پس از تأیید سرپرست ریاست مربوطه، حقوق این مقام ها که با طالبان همکاری کردند نیز پرداخت شود و همچنین حساب آنها از مسدودیت خارج شود. بر اساس خواسته حنفی، مقام هایی که با طالبان همکاری نمی کنند اما در افغانستان زندگی می کنند نیز حساب های بانکی آنها بازگشایی می شود. در این دستور آمده است که حساب های مقام های حکومت سابق که به طور رسمی مسئولیت خود را به طالبان واگذار نکرده اند و اکنون نیز در خارج از این کشور به سرمی برند باید همچنان مسدود بماند. به گزارش پژواک، معاون رئیس الوزرایطالبان همچنین ادامه داد که حتی حساب شرکت هایی که یکی از مقامات سابق افغانستان سهام دارند و اکنون در خارج از افغانستان زندگی می کنند نیز باید به مقدار سهام آن فرد، مسدود بماند.