پایگاه خبری پیام آفتاب 21 دلو 1397 ساعت 14:15 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/88581/تشکیل-دولت-موقت-کام-قانون-گریزان-زورمندان-رهبران-خود-خوانده-ضرر-منافع-ملی-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : ​تشکیل دولت موقت، به کام قانون‌گریزان، زورمندان و رهبران خود خوانده، به ضرر منافع ملی افغانستان -------------------------------------------------- شهروند امروز افغانستان دیگر دنباله‌رو کسانی که خود را پادشاه اقلیم خود می‌خوانند نیستند و به قانون مداری و حکومتداری پاسخگو رأی می‌دهند. متن : گفت وگوی دو روزه ی مسکو میان نمایندگان طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان در حالی با انتشار یک اعلامیه به پایان رسید که دولت افغانستان غایب بزرگ این گفت وگو بود. دولت افغانستان در ادامه و در واکنش به اعلامیه ی گفت وگوی مسکو که در پنجم و ششم ماه میلادی جاری برگزار شد، این نشست را بیشتر یک گفتمان علمی-سیاسی دانست تا تلاشی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان. حکومت افغانستان تأکید کرد توافقات چهره های سیاسی افغان و طالبان در گفت وگوی مسکو فاقد قدرت اجرایی است. نگاهی عمیق تر و روانشناسانه به محتویات گفت وگوی مسکو نشان می دهد که شرکت کنندگان در این نشست بیش از اینکه به فکر صلح و ثبات افغانستان باشند در پی منافع شخصی خود بوده اند: طالبان تلاش می کنند با نادیده گرفتن قانون اساسی زمینه تأسیس امارت اسلامی خود را فراهم کنند و چهره های برجسته سیاسی افغانستان که یا رهبر حزب هستند و یا در احزاب بزرگ سیاسی افغانستان به عنوان عضو برجسته فعالیت می کنند چون دست شان از پول های کلان خارجی و قدرت باز مانده سعی می کنند بار دیگر قدرت و ثرون و شهرت را برای خود و حتی فرزندان خود تضمین کنند. به باور کارشناسان امر، اینکه به یک باره به یک نظام سیاسی در حال رشد و اقتدار در کشور پشت پا بزنی و بخواهی یک نظام حاکم در یک کشور را از بیخ برکنی، اصلا به نفع منافع ملی آن کشور نیست. نباید نادیده گرفت که بسیاری از کسانی که در گفت وگوی مسکو از تشکیل حکومت موقت سخن به میان آوردند، همان کسانی هستند که از ابتدا و تا همین چند روز پیش در قدرت سهیم بودند و یک شبه راه کج کردند. نگاهی به حوادث کشور و مسیر رشد بسیاری از سیاسیون افغانستان نشان می دهد که آنها سوار بر امواج سهمگین حوادث در کشور بزرگ شده اند و صاحب زر و زور گردیده اند در حالیکه از نبوغ سیاسی و حکومت داری چیز قابل ملاحظه ای در ذهن و دل خود ندارند. به باور کارشناسان امر، سیاستمداران ما از مدرسه سیاست چیز درخور توجهی نیاموخته اند و تنها اتفاقات بوده که آنها را بالا آورده است. این آگاهان امور بر این باورند که نتیجه ی تشکیل دولت موقت چیزی شبیه کنفرانس بن که در آن کرسی ها نه براساس شایستگی که به طور شانسی تقسیم شد، خواهد بود. بسیاری از چهره هایی که اینکه طرفدار حکومت موقت هستند در کنفرانس بن براساس زد وبند و رفاقت کرسی ها را میان خود تقسیم کردند وعواید گمرک ها وکمک های خارجی را حریصانه درجیب های خود ریختند ودرظرف دوسه ماه آنانی که درآسمان ستاره ودر زمین نشیمنگاه نداشتند ملیاردر شدند. این میلیاردها که نگران حساب دهی به ملت و از دست رفتن تاج و تخت خود بودند در ادامه تخم فساد را کاشتند. آنها از این می ترسیدند که مردم از آنها بپرسند که این ثروت انبوه را یک شبه از کجا آورده اند. نخستین رئیس جمهوروبرادرانش نیزکه ازهمان راه های ناگفتنی ثروت اندوخته بودند برای اینکه رسوا نشوند خود را با جماعت همرنگ ساختند وتخم رشوه وفساد را برمحیطِ کارخود انداختند ونتیجهٔ کارهمان تقلب، فریبکاری وشکست و اختلاف درمیان به اصطلاح سیاستمداران ریشه دارتر بود. سیاسیون دیگر که زمانی ریش بلند و لباس جهاد بر تن داشتند به یک باره ریش ها را تراشیدند و نک تایی پوش شدند و به نان به نرخ روز خوردن عادت کردند. این سیاسیون فاقد اهداف بلند امروز با یکی عهد بستند و روز دیگر با دیگری! اینگونه رفتار سبب شد سیاست به کالایی مبتذل در افغانستان بدل شود و طرفداران این چهره ها هم ندانند که به کدام سو روی آورند. اکنون این آقایان یک بار دیگر پنداشته اند که وضع همان وضع سال دوهزار ویک است تا باز خارجی ها به آنان فُرصت دهند تا سیل دلار و یور را به جیب های خود هدایت کنند. گفت وگوی مسکو با حضور چهره های سیاسی سرشناس افغان و نمایندگان طالبان این چهره های سیاسی که در گفت وگوی مسکو نیز شرکت کرده بودند انگار نمی دانند که این بار دیگر امریکا و جامعه جهانی هم از رویه گذشته خود درس گرفته اند و حاضر نیستند بی حساب و کتاب هزینه کنند. این عالی جنابان این بار شاید نمی دانند که مردم افغانستان و به ویژه جوانان کشور هوشیار و بیدار شده اند و از عهد شکنی های سیاسیون خود خسته گشته اند. شهروند امروز افغانستان دیگر دنباله رو کسانی که خود را پادشاه اقلیم خود می خوانند نیستند و به قانون مداری و حکومتداری پاسخگو رأی می دهند. این جوانان دیگر به تعصبات قومی، مذهبی و قبیله ای که عمری سیاسیون از آنها برای حفظ قدرت خود استفاده کردند، باور ندارند. این جوانان که اکنون در سیاست نیز دستی بلند دارند به انتخابات باورمند هستند. نسل امروز افغانستان، نسل ترقی و پیشرفت است، نسل تحمل و همدیگر پذیری و شایسته سالاری است. این نسل به عقاید مخالف خود احترام می گذارد و همچون زورمندان گذشته نظرات خود را بر مردم تحمیل نمی کنند. نسل جوان به رهبران خود خوانده اعتقادی ندارند و می خواهند رهبران خود را از کانال انتخاب برگزینند. این نسل جوان در همراهی با بزرگان عاقبت اندیش خود، تصمیم گرفته اند گلیم میراثی بودن قدرت را جمع کنند وهمه چیز را به انتخاب مردم واگذار کنند. پس بیهوده نیست اگر بگوییم، چهره های سیاسی که خود را رهبر و دانای کل می دانند به جای اینکه با شرکت در نشست هایی چون نشست مسکو به فکر تقلب و فریب مردم باشند، بیایند در آزمون انتخابات خود را بیازمایند.