پایگاه خبری پیام آفتاب 21 جدی 1399 ساعت 10:37 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/95231/طرح-دولت-موقت-بازگشت-عقب -------------------------------------------------- عنوان : طرح دولت موقت طرح بازگشت به عقب است -------------------------------------------------- طرح دولت موقت امتیاز دادن به طالبان است و پیامدهای بسیار منفی برای مردم افغانستان خواهد داشت زیرا پس از دولت موقت بحث بر سر ساختار نظام و قانون اساسی جدید مطرح می‌شود که کار صلح را دشوارتر می‌کند. متن : پس از شروع مذاکرات سازش آمریکا با طالبان زمزمه های برای تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و طرح دولت موقت شنیده می شد اما به هرحال این زمزمه ها جدی گرفته نشده و ره به جایی نبرد. اما پس از شروع مذاکرات صلح افغانستان در دوحه این زمزمه ها جدی تر شده و با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در قطر بیشتر و بیشتر می شود و افراد بیشتری آن را به عنوان یک گزینه جدی برای روند صلح افغانستان مطرح می کند. مطرح شدن این مسئله از سوی اشخاص صاحب نفوذی چون عطا محمد نور والی سابق بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و عبدالحفیظ منصور عضو جمعیت اسلامی و از اعضای هیئت گفتگوکننده با طالبان از جدی شدن این گزینه حکایت می کند که جای تأمل دارد. زیرا افغانستان دولت قانونی و قانون اساسی دارد و هرگونه مذاکرات صلح و راه حل بحران طولانی مدت افغانستان، باید مبتنی بر قانون اساسی و در چارچوب این قانون باشد و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اساس گفتگوهای صلح قرار بگیرد. هرگونه طرح صلح بیرون از دایرهٔ قانون اساسی و طرح دولت موقت بازگشت به عقب است و این مسئله برای مردم افغانستان قابل پذیرش نخواهد بود. طالبان اگر ارادهٔ جدی برای صلح دارد باید در چهار چوب قانون اساسی باشد و نمی شود برای جلب رضایت طالبان و مقامات اسلام آباد قانون اساسی افغانستان نادیده گرفته شود و ما ۲۰ سال به عقب برگردیم. طرح دولت موقت امتیاز دادن به طالبان است و پیامدهای بسیار منفی برای مردم افغانستان خواهد داشت زیرا پس از دولت موقت بحث برسر ساختار نظام و قانون اساسی جدید مطرح می شود که کار صلح را دشوارتر می کند. زیرا طالبان در آن صورت احساس پیروزی کرده و نظام جمهوری و قانون اساسی را قبول نخواهد کرد و باید آن وقت به خواست طالبان که تغییر قانون اساسی و برپایی حکومت اسلامی با قرائت طالبانی که روی دیگر سکه امارت اسلامی است تن درداد. چنین چیزی بازگشت به عقب بوده و برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود. افغانستان نباید بعد از حمام خون، پیراهن چرکین گذشته را دوباره بر تن نماید.