پایگاه خبری پیام آفتاب 7 دلو 1400 ساعت 16:35 http://www.payam-aftab.com/fa/article/98913/خواسته-های-علنی-غیر-کشورهای-غربی-طالبان -------------------------------------------------- عنوان : خواسته‌های علنی و خواسته‌های غیر علنی کشورهای غربی از طالبان -------------------------------------------------- مهمتر از خواسته‌های رسمی و علنی آمریکا و متحدانش از حکومت طالبان، خواسته‌های غیر علنی کشورهای غربی است که درواقع خواسته‌های اصلی آنها است و از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و تمام تلاش آمریکا و متحدانش برای قبولاندن این شرایط و خواسته‌های بر طالبان است. متن : با اینکه حدود 5 ماه از تصرف کابل به دست طالبان و حکومت این گروه بر افغانستان می گذرد اما حکومت طالبان با مشکل بزرگ مشروعیت ملی و بین المللی رو برو است و تا کنون هیچ کشوری حاضر نشده است که حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. جامعه بین المللی، کشورهای همسایه و سازمان کنفرانس اسلامی شرط به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را همه شمول و انتخابی بودن حکومت مستقر در کابل، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی بیان اعلام کرده است. تلاش های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه تا کنون ناکام مانده است و حتی پاکستان مهم ترین حامی مالی، نظامی و سیاسی طالبان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تلاش های جامعه جهانی و کشورهای همسایه نیز برای اقناع طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر و انتخابی بی ثمر بوده و گروه طالبان با همه شمول خواندن حکومت خود از پذیرفتن خواسته های جامعه جهانی و کشورهای همسایه ابا ورزیده است. در هفته های اخیر تلاش هایی از سوی کشورهای مختلف شکل گرفت تا زمینه گفتگو میان طالبان و مخالفان شان را فراهم سازند که سفر امیر امیرخان متقی به تهران و دیدار با رهبران جبهه مقاومت و سفر غیر علنی ملا برادر و ملا یعقوب به مسکو در همین راستا انجام گردید. اما در سوی دیگر کشورهای غربی نیز برای جلوگیری از افتادن طالبان در دامن تهران، پکن و مسکو حرکت هایی را آغاز کرده است که سفر زلمی خلیل زاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و دعوت امیرخان متقی و هیأت طالبان به اسلو پایتخت نروژ و گفتگو با برخی سیاسیون افغانستانی، نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکا در همین راستا انجام گرفت. دولت نروژ با هماهنگی آمریکا با دعوت از طالبان و فرستادن هواپیمای اختصاصی برای انتقال هیأت طالبان به اسلو به نوعی به طالبان چراغ سبز نشان داد و همزمان بانک توسعه آسیایی که ایالات متحده آمریکا از بزرگترین سهامداران آن است کمک 405 میلیون دلاری را برای افغانستان به تصویب رساند تا با این وسیله از افتادن طالبان در دامن رقبای منطقه ای خود جلوگیری به عمل آورند. کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا هم خواسته های علنی از طالبان دارند و هم خواسته های غیر علنی؛ خواسته های علنی کشورهای غربی همان خواسته های مشترک مردم افغانستان، جامعه جهانی، سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای همسایه یعنی تشکیل حکومت فراگیر و انتخابی، تدوین قانون اساسی، رعایت حقوق زنان و حقوق شهروندی مردم افغانستان و احترام به آزادی بیان و آزادی اقلیت های دینی است که در واقع خواسته های درجه دو و فرعی کشورهای غربی است. اما مهمتر از خواسته های رسمی و علنی آمریکا و متحدانش از حکومت طالبان، خواسته های غیر علنی کشورهای غربی است که درواقع خواسته های اصلی آنها است و از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و تمام تلاش آمریکا و متحدانش برای قبولاندن این شرایط و خواسته های بر طالبان است و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی آمریکا و متحدانش منوط به برآوردن این شرایط است. خواسته های اصلی و غیر علنی آمریکا و کشورهای عضو ناتو از طالبان حفظ و تأمین منافع این کشورها در افغانستان، دوری طالبان از کشورهای رقیب آمریکا نظیر جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه و برآورده کردن اهداف سیاسی و استراتیژیک آمریکا در منقطه به ویژه در آسیای میانه است تا از این طریق بتواند در صورت لزوم بحران را از افغانستان به چین و روسیه انتقال داده و امنیت آن ها را به چالش بکشند.