پایگاه خبری پیام آفتاب 3 میزان 1398 ساعت 8:20 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90858/برگزاری-انتخابات-تداوم-جمهوریت-صدیق-صدیقی -------------------------------------------------- عنوان : ​برگزاری انتخابات تداوم جمهوریت است / صدیق صدیقی -------------------------------------------------- نسل نو افغانستان تداوم حکومت جمهوری، نظام مردم‌سالاری و حفظ تمام ارزش‌ها و دست‌آوردهای پس از ۲۰۰۱ را می‌خواهند و ما به عنوان شهروندان این نظام، متعهد هستیم تا از آن پاسبانی کنیم. متن : نزدیک به سه ماه می شود که به عنوان سخنگوی رئیس جمهور غنی کار می کنم. بخش عمده ای از فعالیت های من در این مدت، پیام رسانی پروسهٔ صلح و انتخابات ریاست جمهوری بوده است. در جریان کار با رئیس جمهور، دریافتم که وی در پیوند به پروسه صلح، دید واضح دارد. وی با مطالعه تاریخ، درک دقیقی از پی آمدهای احتمالی نتایج پروسه صلح دارد. او پروسه صلح را از دیدگاه کلان و فراگیر مورد بررسی قرار می داد و با دید و دقت کامل، پیش رفت ها را دنبال می کرد و با تدبیر لازم به آن واکنش نشان می داد. با وجود این که ۱۰ ماه، مذاکرات مستقیم زلمی خلیل زاد نمایندهٔ ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، با گروه طالبان، به دور از چشم حکومت افغانستان برگزار می شد و طالبان تنها برای گرفتن امتیاز صدا بلند می کردند، اما رئیس جمهور غنی با حوصله مندی کامل و با درک وضعیت، منتظر می ماند تا این تلاش ها به کجا می رسد. در جریان مذاکرات خلیل زاد با طالبان، رئیس جمهور هیچ گاهی مداخله نکرد. رئیس جمهور با عدم مداخله در این مذاکره، می خواست نشان دهد که مانع پروسه صلح نیست و سنگ انداز پروسه صلح تلقی نگردد. رسانه ها همواره خواهان توضیح دیدگاه رئیس جمهور در مورد نبود حکومت در مذاکرات خلیل زاد با طالبان بودند. به عنوان سخنگوی رئیس جمهور نیاز بود تا دیدگاه رئیس جمهور را از طریق رسانه ها به مردم توضیح بدهم. باری رئیس جمهور برایم گفت که به مردم توضیح بدهید که ما یعنی حکومت افغانستان و حکومت آمریکا در زمینه صلح، در یک مسیر و در یک جهت روان هستیم و امیدواریم چنین تلاش ها، منتج به ختم جنگ در افغانستان گردد. رئیس جمهور، پی آمدهای مذاکرات خلیل زاد با طالبان را به گونه واضح درک می کرد. رئیس جمهور غنی، برخلاف شماری از سیاسیون ما که در آن روزها، ذوق زده شده بودند و در خلأی معلوماتی انعطاف پذیری فراوانی نسبت به مذاکرات خلیل زاد با طالبان از خودشان نشان می دادند، مذاکرات را دنبال می کرد. رئیس جمهور با درک دقیق از پیش رفت های مرحله وار مذاکرات خلیل زاد با طالبان، تلاش داشت تا مردم را از عواقب و پی آمدهای احتمالی مذاکراتی که حکومت و مردم افغانستان در آن دخیل نبودند، آگاه سازد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مسایل مربوط به پروسه صلح، بیش تر از پیش، پیچیده تر شد. طالبان و شمار زیادی از سیاست مداران افغان که حتی در انتخابات ریاست جمهوری نیز خودشان را نامزد کرده بودند، به گونهٔ علنی با پروسه انتخابات مقاطعه و مخالفت شان را ابراز داشتند. حدس و گمان چنین سیاست مدارانی بر این بود که تنها راه برای رسیدن به قدرت، برهم زدن انتخابات و رفتن به ادارهٔ به اصطلاح موقت است. چون آن ها مطمین بودند که در انتخابات پیروز نخواهند شد و یگانه گزینه ای که سهم سیاسیون بیرون از قدرت را تضمین می کند، ادارهٔ موقت یا هم انتقالی است. این گروه از سیاست مداران مخالفت جدی شان را با قانون اساسی و ارزش هایی که در آن تأکید شده، بیان داشتند. در چنین وضعیتی بحران سیاسی بزرگ دامن گیر ما شده بود و خطر انقطاع نظام واضح و متصور بود. با وجود این همه دشواری ها، رئیس جمهور همواره، به نقشهٔ راه صلح خویش که در نشست ژنیو طرح ریزی کرده بود و لویه جرگهٔ مشورتی صلح به آن مهر تأیید گذاشته بود، می اندیشید. رئیس جمهور به هدف پیش برد پروسه صلح و تأمین صلح و ثبات در افغانستان، کشوری که هر روز مورد آماج حمله های دهشت افگنی اهریمن های تاریخی مردم ما قرار دارد و روزانه ده ها تن از شهروندان قربانی جهل و بیگانه پرستی آن می شوند، برنامه دارد. حکومت کنونی در رأس رئیس جمهور غنی، برای تأمین صلح و ثبات دیدگاه دارد. به ثمر رساندن پروسه صلح، بخشی از دیدگاه اصلی سیاست وی را به حیث رهبر یک کشور جمهوری خواه و مردم سالار تشکیل می دهد. تمرکز بیش تر وی دست یابی به یک صلح پایدار و کم خطر است که میزان آسیب و عواقب بد آن، به نظام جمهوری ما به مراتب کم تر باشد و منتج به انقطاع نظام مردم سالار کنونی نشود. رئیس جمهور به تداوم جمهوریت باور دارد. وی نمی خواهد به آنچه که ما به عنوان شهروندان افغانستان از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ میلادی شاهد آن بوده ایم، دوباره برگردیم. رئیس جمهور مانند هر شهروند دیگری به انقطاع نظام جمهوری مخالف است و برگشت به گذشته برایش قابل قبول نیست. رئیس جمهور تحمل جنگ، دربه دری، بی قانونی و بی عدالتی را که در نبود نظام و قانون در ۴۰ سال پسین شاهد آن بوده ایم و بر ما تحمیل شده بود، ندارد. ۴۰ سال جنگ، بی خانمانی و بی قانونی ارزش ها و میراث های ملی و تاریخی ما را از بین برده و هویت ملی افغانستان را خدشه دار کرده است. تنها در چارچوب نظام جمهوری می توانیم هویت ملی و تاریخی خویش را احیا کنیم. در بسیاری از صحبت های رسمی و خصوصی که من نیز شاهد آن بوده ام، رئیس جمهور پیوسته به حفظ نظام جمهوری و ارزش های مردم سالاری در قانون اساسی کشور به شمول برگزاری انتخابات، تأکید داشته است. تسلسل منطقی، دیدگاه روشن، ثابت قدمی، تشخیص و تشریح اهداف واضح سیاسی رئیس جمهور در پروسه های صلح و انتخابات، مطالعه و محاسبه دقیق و عمیق خطرها، چالش ها و فرصت ها با در نظر داشت تغییر سریع وضعیت سیاسی ملی، منطقه ای و جهانی، بخشی از توانایی ها و ویژگی های رئیس جمهور غنی است که با درک درست وضعیت و دقت کامل در حالت بحران، بحران را مدیریت و از پی آمدهای نامیمون آن جلوگیری کند. نسل نو افغانستان تداوم حکومت جمهوری، نظام مردم سالاری و حفظ تمام ارزش ها و دست آوردهای پس از ۲۰۰۱ را می خواهند و ما به عنوان شهروندان این نظام، متعهد هستیم تا از آن پاسبانی کنیم. صدیق صدیقی (سخنگوی رئیس جمهور)