پایگاه خبری پیام آفتاب 22 جوزا 1390 ساعت 11:59 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/14852/سيد-اسحاق-شجاعي -------------------------------------------------- عنوان : سيد اسحاق شجاعي -------------------------------------------------- متن : سيد اسحاق شجاعي در سال 1340ش در ولسوالي بلخاب ولايت سرپل به دنيا آمد. فوق ليسانس دارد و بيش از بيست سال است كه در عرصه هاي ادبيات، فرهنگ، پژوهش و مطبوعات قلم مي زند. نتيجه ي تلاش هاي وي انتشار بيش از صد مقاله ي پژوهشي، ادبي، ديني و فرهنگي در مطبوعات، بيش از ده عنوان كتاب، همكاري پژوهشي با برخي نهادهاي فرهنگي و پژوهشي، كسب رتبه و تقديرنامه از مراكز و نهادهاي مختلف مي باشد. ويرايش تعدادي كتاب و پايان نامه و اداره ي كلاس هاي مقاله نويسي و داستان نويسي و حضور يافتن با قدم و قلم در نهضت مردم مسلمان افغانستان از ديگر فعاليت هاي وي به حساب مي آيد. شجاعي از پيشگامان داستان نويسي مهاجرت در ايران است و در آموزش و تربيت نويسندگان جوان مهاجر سهم عمده دارد. وي در تأسيس برخي نهادهاي فرهنگي و ادبي سهم داشته و مسؤوليت هاي اجرايي نيز برعهده گرفته است. خلاصه ي فعاليت هاي ادبي، پژوهشي و مطبوعاتي شجاعي از اين قرار است: الف) مطبوعات: 1-سردبيري ماهنامه ي امين 2-سردبيري هفته نامه ي انديشه نو 3-صاحب امتياز و عضو تحريريه فصلنامه پيامبر 4-عضويت در هيأت تحريريه اقتدار ملي 5-مدير مسؤول هفته نامه عصر نو ب) كتاب هاي چاپ شده و زير چاپ: 1-مهاجران فصل دلتنگي (مجموعه داستان، 1375) 2-برف و نقش هاي روي ديوار (مجموعه داستان، 1376) 3-سال هاي برزخ و باد (مجموعه داستان، 1377) 4-ستاره ي شب ديجور (يادنامه ي علامه بلخي، 1383) 5-ستاره ي سوخته (مجموعه داستان، 1384) 6-ميراث شهرزاد در افغانستان (داستان و پژوهش، 1385) 7-سپيدارهاي گمشده (مجموعه داستان، 1386) 8-نردبان آفتاب، ج 1 (بازنويسي داستان هاي مثنوي، 1386) 9-نردبان آفتاب، ج 2 (1387) 10-نردبان آفتاب، ج 3 (1389) 11-سعادت گمشده (1389) 12-تأثيرات قرآن بر محتوا و ساختار مثنوي (زيرچاپ) 13-نردبان آفتاب، ج 4 (آماده چاپ) 14-زندگي و مبارزات امام يحيي (در دست پژوهش)