پایگاه خبری پیام آفتاب 14 حمل 1397 ساعت 11:03 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/79021/طرزالعمل-پوشش-خبری-حوادث-تروریستی-جنگی-بازبینی-خواهد -------------------------------------------------- عنوان : طرزالعمل پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگی بازبینی خواهد شد -------------------------------------------------- ادارهٔ لوی سارنوالی گفته که تمام پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران که به این اداره ارجاع شده بود، مورد بررسی عدلی و قضایی قرار گرفته و دیگر هیچ پروندهٔ بدون بررسی عدلی و قضایی باقی نمانده‌است. متن : مسئولان ادارهٔ لوی سارنوالی روز دوشنبه ۱۳ حمل، این گزارش را به سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که ریاست جلسهٔ کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت را داشت، ارائه کردند. براساس گزارش اداره لوی سارنوالی از مجموع قضایای که در سال ۱۳۹۶ اتفاق افتاده ۱۴ مورد آن به اداره لوی سارنوالی ارجاع شده بود که همهٔ آن قضایا توسط این اداره مورد بررسی قرار گرفته و فیصله محاکم را دریافت کرده است. آقای دانش از کار کرد اداره لوی سارنوالی در مورد پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز قدردانی کرد و از وزارت داخله خواست که راجع به دیگر پرونده های خشونت علیه خبرنگاران که از طرف آن وزارت به نهادهای مرتبط دیگر ارسال شده است، به صورت جدی پیگیری کند. مسئولان وزارت داخله نیز، از پیگیری ۶ قضیه خشونت علیه خبرنگاران که در ماه های اخیر سال گذشته اتفاق افتاده است گزارش دادند و گفتند که در زودترین فرصت ممکن مراحل کشف و تعقیب آن قضایا به اتمام رسیده و به اداره لوی سارنوالی ارجاع شود. همچنین ریاست امنیت ملی نیز از اجراآت خود در مورد ارزیابی های امنیتی تأسیسات و کارمندان برخی از رسانه ها گزارش داد که براساس آن همکاری های اداره امنیت ملی برای تأمین امنیت رسانه ها، فعالان رسانه ای و ارزیابی تهدیدات احتمالی، همچون گذشته ادامه دارد. در این جلسه همچنین در مورد رسیدگی عدلی و قضایی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، طرزالعمل پوشش حملات تروریستی توسط رسانه ها، تعدیل طرزالعمل کمیته مشترک، صندوق حمایت از ژورنالیستان و چگونگی فعالیت کمیته های ولایتی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرزالعمل پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگی توسط رسانه های تصویری و چگونگی گزارش زنده رسانه ها از صحنه رویدادهای تروریستی نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون رئیس جمهوری تنظیم این طرزالعمل را یک کار مهم و ضروری عنوان کرد و بر ایجاد یک میکانیزم قابل توافق بر سر خبررسانی، گردش اطلاعات آزاد و جلوگیری از خطرات امنیتی احتمالی در حوادث تروریستی، توسط رسانه های تصویری تأکید کرد. در این زمینه فیصله شد که یک کمیته کاری با حضور معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نماینده ریاست امنیت ملی، نماینده وزارت های داخله و دفاع، نماینده فدراسیون رسانه ها و ژورنالیستان و نمایندگان تلویزیون ها این طرزالعمل را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. کمیته مشترک همچنین فیصله کرد که یک هیئت از سوی کمیته برای بررسی وضعیت رسانه ها و فعالان رسانه ای و دریافت راه حل چالش ها به ولایت های هرات و قندهار سفر کنند.