پایگاه خبری پیام آفتاب 28 قوس 1400 ساعت 11:55 http://www.payam-aftab.com/fa/news/98471/سخنگوی-جبهه-مقاومت-کابل-باید-غیرنظامی-شده-نیروی-سازمان-ملل-مستقر-شود -------------------------------------------------- عنوان : سخنگوی جبهه مقاومت: کابل باید غیرنظامی شده و نیروی سازمان ملل در آن مستقر شود -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت پیشین و سخنگو و رئیس روابط استراتژیک جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان می‌گوید: ما هم صلح می‌خواهیم. امیدوار هستیم که طالبان به این نتیجه رسیده باشند که جنگ راه‌حل نیست و باید برای تشکیل حکومت فراگیر منتخب مردم که به ارزش‌های ۲۰ سال اخیر احترام بگذارد وارد مذاکره شوند. متن : صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت پیشین و سخنگو و رئیس روابط استراتژیک جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در گفت وگویی با روزنامه ایرانی اعتماد دربارهٔ تحولات سیاسی اخیر و احتمال گفت وگو میان طالبان و این جبهه، گفت: ما گفت وگوی رودررو با طالبان نداشته ایم. البته درخواست هایی برای گفت وگو مطرح بوده و درهای جبهه مقاومت ملی افغانستان برای گفت وگو باز است. ما صلح را ترجیح می دهیم اما طالبان با دسیسه ای از پیش طراحی شده توانستند بر افغانستان و بیشتر نقاط آن مسلط شوند و اگر همچنان بر مسائلی که خلاف خواست مردم افغانستان است تأکید کنند، مطمئن باشند که توان مقاومت در برابر مردم افغانستان را نخواهند داشت. ما به مبارزه مسلحانه تا آزادی افغانستان ادامه خواهیم داد و اگر طالبان به صلح تن ندهد و به خواست مردم افغانستان احترام نگذارد، قطعاً ما وارد مرحله جدیدی از حملات علیه طالبان در بیشتر ولایت ها خواهیم شد. وی افزود: [البته] این پیشنهادها از سوی طالبان نبوده بلکه از سوی برخی کشورهایی که به دنبال شکل گیری گفت وگو میان جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان هستند، مطرح شده است. شروط ما [برای گفت وگو با طالبان] بسیار واضح هستند: کابل باید غیرنظامی شده و نیروی حافظ صلح سازمان ملل در آن مستقر شود، طالبان از مناطق شمال، مرکزی و بخش هایی از غرب افغانستان نیروهای خود را عقب ببرند تا برای گفت وگو میان هیئت ما و هیئت طالبان اعتمادسازی صورت بگیرد. احمدی دربارهٔ پیش شرط های جبهه مقاومت برای آغاز گفت وگو با طالبان گفت: گفت وگو ساز و کاری دارد. طالبان ابتدا باید اعتمادسازی انجام بدهد چرا که قبلاً تعهداتی داده و به آنها عمل نکرده است. ما به طالبان اعتماد نداریم لذا طالبان ابتدا باید اعتمادسازی بکند. من با اعتماد کامل به شما می گویم که در تمام افغانستان مبارزه برای آزادی آغاز شده و حملات علیه طالبان شدت می گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت پیشین تصریح کرد: ما هم صلح می خواهیم. امیدوار هستیم که طالبان به این نتیجه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست و باید برای تشکیل حکومت فراگیر منتخب مردم که به ارزش های ۲۰ سال اخیر احترام بگذارد وارد مذاکره شوند. فعلاً درها برای انجام گفت وگو باز است اما این در همیشه بازنمی ماند و ما همزمان که گفت وگو می کنیم به مبارزه مسلحانه هم می پردازیم. وی دربارهٔ احتمال آغاز گفت وگوها برای تقسیم قدرت، بیان داشت: ما امیدوار هستیم اما مطمئن نیستیم که طالبان دست به تقسیم قدرت بزند. به همین دلیل پیشنهاد کردیم که کابل غیرنظامی شده، اعتمادسازی صورت بگیرد و هیئت های دو طرف از طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان در پایتخت با هم دیدار کرده و به توافق برسند. صبغت الله احمدی افزود: این توافق خطوط قرمزی دارد که پیش تر بیان کردم. حکومت در نتیجه انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری که تمام مردم افغانستان خود را در تعیین رهبر آینده سهیم بدانند، تشکیل شود. حالا از دل انتخابات چه کسی بیرون خواهد آمد را ما هم نمی دانیم اما فرد منتخب باید مورد پذیرش همه قرار بگیرد و هیچ کس حق ندارد نظر خود را به مردم افغانستان تحمیل کند. افغانستان، کشور کثیر القومی است لذا در سایه حکومت فراگیر، افکار متعدد و مذاهب مختلف چون سنی حنفی، فقه جعفری و مذهب اسماعیلیه همه باید مورد احترام قرار بگیرند. طالبان بپذیرند که این کشور برای همه مردم افغانستان است و آنها باید به تمام مردم افغانستان احترام بگذارند.