پایگاه خبری پیام آفتاب 8 عقرب 1398 ساعت 18:14 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91108/لوی-سارنوالی-مشاور-امنیتی-مسئول-گاردهای-ملکی-کمیسیون-انتخابات-برکنار-شود -------------------------------------------------- عنوان : ​لوی سارنوالی: مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی کمیسیون انتخابات برکنار شود -------------------------------------------------- لوی سارنوالی در ارتباط با شکسته شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات خواستار برکناری مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی این کمیسیون و یک سرباز موظف در کمیسیون مستقل انتخابات شد. متن : لوی سارنوالی در ارتباط با شکسته شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات خواستار برکناری مشاور امنیتی و مسئول گاردهای ملکی این کمیسیون و یک سرباز موظف در کمیسیون مستقل انتخابات شد. لوی سارنوالی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که این افراد را پس از سبک دوش شدن، دوباره برای تحقیق به این نهاد معرفی کند. فرخ سیر، رئیس ارتباطات عامه لوی سارنوالی به رسانه ها گفت: نامه کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر معرفی ۳ نفر که مشمول مشاور امنیتی، مسوول گاردهای ملکی و یک نفر سرباز می باشد، برای تحقیق و تعقیب عدلی به لوی سارنوالی رسیده است. به گفته وی، لوی سارنوالی ضمن تعیین یک هیئت برای تحقیق موضوع از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ قانون انتخابات، آن ها را از وظایف شان برکنار و دو باره جهت تحقیق معرفی کند.