پایگاه خبری پیام آفتاب 30 جدی 1398 ساعت 11:15 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91810/سخنگوی-ارگ-توافق-سر-کاهش-خشونت-معنی-تداوم-جنگ -------------------------------------------------- عنوان : ​سخنگوی ارگ: توافق بر سر «کاهش خشونت» به معنی تداوم جنگ است -------------------------------------------------- سخنگوی رئیس‌جمهور می‌گوید حکومت افغانستان از این جهت بر برقراری آتش‌بس تأکید دارد که توافق آمریکا و طالبان بر سر «کاهش خشونت‌ها» متضمن عدم متضرر شدن افغان‌ها نیست. متن : صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور می گوید حکومت افغانستان از این جهت بر برقراری آتش بس تأکید دارد که توافق آمریکا و طالبان بر سر کاهش خشونت ها متضمن عدم متضرر شدن افغان ها نیست. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در توضیح اینکه چرا حکومت وحدت ملی با موضوع کاهش خشونت ها - که ظاهرا طالبان و آمریکا بر سر آن توافق کرده اند، - موافق نیست، گفت که کاهش خشونت ها به این معنی است که متضرر شدن افغان ها از جنگ ادامه خواهد یافت. صدیقصدیقی گفت: تأکید مردم افغانستان این بوده است که آتش بس شود. چرا ما امروز اگر خدای ناخواسته ۱۰ نفر را از دست می دهیم، [با اجرای طرح] کاهش خشونت، چنانچه طالبان به صورت غیررسمی [بر آن] تأکید می کنند، چرا ۵ نفر را [نیز] از دست بدهیم؟ وی افزود: [توافق آمریکا و طالبان بر سر] کاهش خشونت ها به معنی تداوم جنگ است. تأکید ما این است که چرا [به جای کاهش خشونت ها] آتش بس نکنیم. کاهش خشونت به این معنی است که مردم آسیب خواهند دید.