پایگاه خبری پیام آفتاب 7 اسد 1392 ساعت 9:55 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/23482/شب-قدر-نذیر-ظفر -------------------------------------------------- عنوان : شب قدر /نذیر ظفر -------------------------------------------------- متن : شب قدر است و قدر خود بدانید درین شب از تجــــلایش نما نید شب قدر است و احیا کن به زاری به پیش حضــرت اش با اشکباری شب قدر است بگذر از خور و خواب سحر کن شــــــــــام را با چشم پر آب شب قدر است و قران را بسر کن به طاعات الــــــــهی سینه تر کن شب قـــــدر است و شام نورباران زعرش تا فرش دارد ذکر سبحان شب قدر است و قران گشته نازل بخــــــوان قران تو ای آگاه عا قل شب قدر است امشب ؛ ای خدایم ز الطـــــــــــاف خدایی ده دوایم شب قدر است سلطانا غریب ام ز فضل خود بکن لطفی نصیبم شب قدر است ای سبحان قادر بکن رحمی به مهجوران قاصر نوشته نذیر ظفر