پایگاه خبری پیام آفتاب 27 دلو 1397 ساعت 14:42 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/88724/تیم-تشریک-مساعی-نامزدان-انتخابات-رویکرد-انتقاد-حکومت-تشکیل -------------------------------------------------- عنوان : ​تیم تشریک مساعی نامزدان انتخابات با رویکرد انتقاد از حکومت تشکیل شد -------------------------------------------------- تیم تشریک مساعی با رویکرد انتقاد از عملکردهای خلاف قانونی حکومت توسط برخی از اعضای تیم‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان تشکیل شد. متن : به گزارش پیام آفتاب، حاجی محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، و از اعضای تیم تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد رئیس جمهور غنی در تبدیل و تغییر مقامات در پست های عالی رتبه ی حکومتی به شدت انتقاد کرده از جامعه جهانی می خواهد جلو خودسری های حکومت را بگیرد. آقای محقق که در نشست خبری تیم تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز در کابل سخن می گفت، افزود جامعه ی جهانی که ضامن دموکراسی در افغانستان است باید مراقب باشند اقدامات خودسرانه رئیس جمهور غنی تمام تلاش ها و پول هایی که آنان در افغانستان خرج کرده اند را هدر ندهد. آقای محقق گفت: یک آدم فراقانونی زیر نام تطبیق قانون به طور بی رحانه ای دست به تبدیل و تغییر زده است. هدف غنی از این اقدامات دست بردن در جریان انتخابات است. به گفته معاون دوم ریاست اجرایی جابه جایی ها در وزارت های حج و اوقاف، تجارت و مخابرات از سوی غنی همه و همه به صورت غیرقانونی و در راستای فعالیت های انتخاباتی غنی صورت گرفته است. وی افزود غنی با استفاده از امکانات دولتی به نفع تیم انتخاباتی خود تبلیغ می کند. جنگ روانی غنی علیه دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری معاون دوم رئیس اجرایی در بخش دیگری از سخنان خود در حضور رسانه ها گفت حکومت با پس گیری امکاناتی که برای تأمین امنیت رجال برجسته در اختیار آنان قرار گرفته است، برای رجال برجسته ایجاد جنگ روانی و تهدید کرده است. آقای محقق گفت: این امکانات نظامی از کمک های جامعه جهانی تهیه شده و در اختیار رجال برجسته کشور قرار گرفته، متعلق به بیت المال است و مال شخصی غنی و حامیان او نیست. محقق به طور مثال به بازپس گیری امکانات جنگی از جنرال جرأت، معاون پیشین امنیت ملی، از سوی حکومت اشاره کرد و گفت جنرال جرأت درست است که اکنون در نظام نیست اما هنوز شخصیت حقوقی وی حفظ شده و در معرض تهدید امنیتی است. معاون دوم رئیس اجرایی تأکید کرد غنی با اعمال فشار به هواداران دیگر تیم های انتخاباتی قصد دارد انتخابات ریاست جمهوری آینده را به نفع خود مهندسی کند. وی افزود تاکنون ده نفر از اعضای برجسته تیم انتخاباتی صلح و اعتدال از جمله آقای فراهی از سوی حکومت به بازپس گیری امکانات نظامی تهدید شده اند. آقای محقق گفت: رئیس جمهور غنی به شخصیت های برجسته می گوید یا به تیم ما بپیوند یا اینکه تمام امکانات دولتی را پس بده! معاون دوم رئیس اجرایی تأکید کرد رئیس جمهور غنی علاوه بر امور انتصابی در کارهای انتخابی نیز دخالت می کند. آقای محقق گفت: ابطال نتایج انتخابات پارلمانی در کابل و به حالت تعلیق درآمدن نتایج انتخابات در 14 ولایت دیگر علی رغم مشخص شدن نتایج از جمله موارد دخالت غنی در پروسه های انتخابی ست. وی افزود در بسیاری از ولایات مسئولین تهدید شده اند که باید نتایج مشخص شده انتخابات پارلمانی خود را تغییر دهند تا افراد مورد نظر رئیس جمهور به پارلمان راه یابند. معاون دوم رئیس اجرایی و عضو تیم تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تهدید کرد در صورتیکه حکومت به خواسته های آنان گوش ندهد، از تمام گزینه های ممکن علیه حکومت استفاده می کند. باید گفت استاد محمد محقق، چندی پیش از سوی رئیس جمهور از معاونیت دوم رئیس اجرایی برکنار شد. محقق اما بدون توجه به این حکم رئیس جمهور او را فردی عصبی خواند و به محل کار خود رفت. استاد محقق همچنین از جمله کسانی بود که در گفت وگوهای دو روزه مسکو با موضوع صلح افغانستان شرکت کرد. استاد محقق عضو تیم انتخاباتی صلح و اعتدال است. محمد حنیف اتمر، نامزد مورد حمایت تیم صلح و اعتدال، نیز در واکنشی ضد حکومتی چند وقت پیش گفته بود غنی حاضر نیست به خاطر صلح افغانستان قدرت را رها کند.