پایگاه خبری پیام آفتاب 8 اسد 1391 ساعت 14:45 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/18244/سازمان-دموكراتيك-زنان-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : سازمان‌دموكراتيك زنان‌افغانستان -------------------------------------------------- متن : سازمان دموكراتيك زنان افغانستان(Democratic Women Organization of Afghanistan) : سازمان دموكراتيك زنان افغانستان (س.د.ز.ا)، در سالنامه ي افغانستان، شماره ي47 سال1360 چنين معرفي شده است: سازمان دموكراتيك زنان افغانستان در سال 1965 (1344هجري شمسي) اساس گذاشته و يگانه سازمان توده اي دموكراتيك و كتلوي [= توده اي] در كشور است كه به خاطر انجام وظايف تاريخي و مشترك، گروه هاي وسيع زنان كشور را، صرف نظر از موقعيت اجتماعي و وابستگي هاي قومي، قبيله اي، معتقدات مذهبي، ايدئولوژيكي و سياسي جهت مبارزه و كار مشترك، به خاطر دفاع از وطن، تأمين حقوق زنان، حمايه ي كودك، تأمين صلح پايدار، دموكراسي و استقلال ملي به صورت داوطلبانه در صفوف خويش متشكل مي سازد. (1) سازمان دموكراتيك زنان افغانستان (س.د.ز.ا) از نظر ساختار تشكيلاتي داراي كنگره، شوراي مركزي، شوراي اجراییه و شوراهاي ولايتي وشهري بود. كنگره به عنوان عاليترين مقام، هر سه سال يك بار داير مي شد و اعضاي شوراي مركزي از ميان نمايندگان كنگره انتخاب مي شدند.كميته ي اجراییه ي اين سازمان هم كميسيون هاي دايمي داشت. همان طوري كه گفته شد سازمان دموكراتيك زنان افغانستان در ماه جوزا 1344 بنا به ادعاي پرچمي ها، توسط حزب دموكراتيك خلق به رهبري دكتر آناهيتا راتب زاد تأسيس شد، اما نخستين كنفرانس سرتاسري آن به تاريخ 7 قوس 1359در كابل برگزار شد. در اين كنفرانس 2000 نماينده از ولايات هاي مختلف افغانستان و هيأت هاي نمايندگي فدراسيون دموكراتيك بين المللي زنان دعوت شده بودند. در كنفرانس سرتاسري زنان افغانستان، اعضاي شوراي مركزي سازمان دموكراتيك زنان، انتخاب شدند و شوراي مركزي به تاريخ 9 قوس تحت رياست دكتر آناهيتا راتب زاد، اولين جلسه ي خود را داير و هيأت اجراییه ي سازمان را انتخاب نمود. 1-سالنامه ي افغانستان، شماره ي 47، ص 631.