پایگاه خبری پیام آفتاب 23 سنبله 1398 ساعت 10:12 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90793/چمن-شاه-اعتمادی-۵۵۰-ناظم-پنج-هزار-ناظر-نظارت-انتخابات-استخدام-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : ​چمن‌شاه اعتمادی: ۵۵۰ ناظم و پنج هزار ناظر برای نظارت بر انتخابات استخدام می‌شود -------------------------------------------------- رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون در نظر دارد ۵۵۰ «ناظم» و حدود پنج هزار «ناظر» برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کند. متن : چمن شاه اعتمادی، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون در نظر دارد ۵۵۰ ناظم و حدود پنج هزار ناظر برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کند. به گفته اعتمادی، بودجه مورد نیاز برای پرداخت معاش این شمار مأمور، بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون افغانی تخمین شده است. وزارت مالیه روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۰ سنبله) متعهد به پرداخت این بودجه به کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی شد. پیش از این، به دلیل نبود بودجه، کمیسیون شکایات انتخاباتی کار استخدام مأموران خود برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را تعلیق کرده بود. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی توضیح داد که کار استخدام ناظمان توسط این کمیسیون در بیستم سنبله آغاز شد و این روند به زودی تکمیل می شود. براساس معلومات چمن شاه اعتمادی، قرار است برای هر ولسوالی و ناحیه یک ناظم استخدام شود. به گفته وی، به دنبال استخدام ناظمان، روند استخدام ناظران نیز آغاز خواهد شد. اعتمادی تصریح کرد که برای هر مرکز رأی دهی قرار است یک نفر ناظر استخدام شود. او خاطرنشان ساخت که مسوولیت استخدام ناظران بر عهده ناظمان است. طبق طرح کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی، ناظران برای دو هفته استخدام می شوند. معاش آن ها، به گفته چمن شاه اعتمادی، برای این مدت ۱۴ هزار افغانی تعیین شده است. ناظمان اما برای مدت دو ماه استخدام می شوند و معاش ماهوار آن ها ۱۳ هزار افغانی در نظر گرفته شده است. کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی همچنین برای ثبت شکایات و راهنمایی شهروندان در روز انتخابات، یک مرکز تماس تلفنی نیز ایجاد کرده است. چمن شاه اعتمادی، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی، می گوید که وظیفه این مرکز، ثبت شکایات شهروندان از طریق تلفن و هم چنان پاسخ دهی به پرسش های آن ها و راهنمایی رأی دهندگان در روز انتخابات است. به گفته اعتمادی، مرکز تماس تلفنی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی ایجاد شده است و برای تعقیب مأموریت این مرکز پانزده نفر نیز استخدام شده اند. وی افزود که مردم می توانند برای ثبت شکایات و پرسش های خود به شماره ۱۳۲ در تماس شوند. کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی همچنین در نظر دارد شکایات انتخاباتی را به صورت آنلاین نیز ثبت کند. رئیس دبیرخانه این کمیسیون به رسانه ها گفت که قرار است سیستم ثبت آنلاین شکایات هفته آینده افتتاح شود. به گفته چمن شاه اعتمادی، کارمندان این بخش نیز استخدام شده اند و این سیستم با استفاده از ده پایه کمپیوتر از مرکز کشور مدیریت خواهد شد. اعتمادی در ادامه افزود که قرار است برای هر ولایت یک نفر دیگر نیز استخدام شود و کار افراد جدید گزارش آنلاین شکایات پس از تحلیل و ارزیابی آن در ولایت مربوط به دفتر مرکزی کمیسیون مستقلشکایات انتخاباتی است. وی ابراز امیدواری کرد که با ثبت تلفنی و آنلاین شکایات، کار رسیدگی به شکایات انتخاباتی بهتر و سریع تر انجام شود.