ion' ; ?>ion' ; ?>پایگاه خبری پیام آفتاب 17 حمل 1390 ساعت 10:16 http://www.payam-aftab.com/fa/article/14229/احساسات-بدون-عقبه-فکری-شعوری-فاجعه-آفرین-عبدالشكور-اخلاقي -------------------------------------------------- عنوان : احساسات بدون عقبه فکری و شعوری، فاجعه آفرین است/عبدالشكور اخلاقي -------------------------------------------------- متن : روز های اخیر کشور شاهد تظاهرات های گسترده و خونینی در ارتباط با سوزاندن قرآن مجید توسط یک کشیش تبعه امریکا بودیم. قبل از همه باید اذعان نمود جای بسی تاسف است که در عصر حاضر و در جوامع پیشرفته هنوز هم کسانی وجود دارند که بر جزم اندیشی و عناد غیرمنطقی اصرار داشته و دچار تصورات و پندارهای مطلق گرایانه هستند، یا اینکه جهت اغراض و منفعت جویی های خاص در پی ماجراجویی بوده و برای اشباع غریزه ماجراجویی خود حتا از هتک حرمت به عقاید و باورهای دیگران نیز ابایی ندارند. همین طور نمی توان اظهار تاسف خود را در جناح مقابل نیز کتمان نمود که ماجراجویان و غرض ورزانی وجود دارند که در واکنش به چنان رفتارها و عمل های ناروا بر موج احساسات مردم سوار گردیده و بی رحمانه بگونه ای دیگر عقاید و باورهای مردم را ملعبه بازی ها و خواست های مغرضانه و ماجراجویانه خود قرار میدهند. در حقیقت هم آنکه عامدانه و مغرضانه بر باورهای دیگران حمله میکند و هتک حرمت را مرتکب می شود، وهم این که از واکنش مردم باورمند سوء استفاده می نماید؛ هر دو دو لبه یک قیچی هستند که حقیقت و عدالت، انصاف و فضیلت را به مسلخ می کشانند. همانطور که گفته شد اعتراض ها و تظاهرات های گسترده ای در روز های اخیر از سوی مردم در شهرهای مزارشریف، کابل، قندهار، جلال آباد، هرات و.... بخاطر هتک حرمت یک کشیش امریکایی نسبت به قرآن کریم و سوزاندن آن برپا گردید. در اینکه مردم برای ابراز عقیده و خواست خود یا دفاع از آن حق دارند که تظاهرات و گردهمایی های قانونی و مسالمت آمیز را بپا دارند جای هیچگونه تردیدی نیست. اما گاه این مسایل بگونه ای روی میدهد که یک موضوع و خواست بر حق و درست، حربه و زمینه ای می گردد برای نفی همان حق طبیعی و قانونی و بسا که حق های بزرگتر و بیشتری را نیز ضایع گرداند. مصداق این موضوع را در تظاهرات های اخیر کشور کاملا بوضوح شاهد بودیم. به همین دلیل اندکی پیرامون آن پرداخته می شود: -اسلام بعنوان دینی آسمانی و جهانی که داعیه نجات و سعادت بشر را دارد برای دست یابی به این هدف اصول و منطق ویژه خود را دارد. این اصول و منطق را می توان از متون دینی (قرآن وسنت) دریافت. در یک نگاه بسیار گذرا می توان فهمید که دعوت اسلام مبتنی بر فهم و منطق، تعقل و دانش است. همینگونه حرمت نهادن به کرامت و شخصیت انسان، جدای از تعلقات او، از آموزه های ماندگار و اساسی اسلام می باشد. سنت پیامبر حاکی از آنست که در هیچ مرحله ای از دعوت مردم به اسلام یا مقابله با دشمنان دین از این اصول و مبناها عدول ننموده است. در حقیقت راز شگفت انگیز گسترش و قوت یافتن اسلام نیز در همین موارد نهفته است. -بر اساس فرضیه فوق حال اگر دشمنان دست به جنایت و بی حرمتی زدند، آیا مسلمانان که در قرآن از آنان بعنوان " امت وسط" و یا "امت اسوه" یاد شده است باید مقابله به مثل نمایند؟ اگر چنین باشد، تفاوت در چیست ؟ اگر به تاریخ اسلام بنگریم شکست مسلمانان و مخدوش شدن چهره دین در منظر سایر مردمان زمانی بوجود آمده است که کسانی با عنوان دفاع از دین و یا ترویج آن توسل به هر شیوه ای را برای خود مجاز دانسته اند و رفتارهای مغایر با ارزشها و آموزه های دین را مرتکب شده اند. مصداق عینی و قریب آن"گروهطالبان" می باشد. کسانی که دین و شریعت را ملعبه غرض ورزی های و تعصب جاهلانه خود ساخته اند. -نکته دیگر اینست که ما باید به این مرحله از درک و کفایت رسیده باشیم که هم در زمینه ترویج ارزشهای دینی و هم در مقابله با هجمه های که از سوی مخالفین و معاندین صورت میگیرد، مناسب ترین شیوه ها و میکانیزم ها را بکار گیریم تا براستی از دین و مسلمانی یک سیمای جذاب،انسانی و رشد یافته به جهان عرضه شود. در چهارچوب امت اسلامی این شیوه و میکانیزم علاوه بر تظاهرات های مسالمت آمیز، از طریق دولت ها و نهادها و سازمانهای سیاسی و فرهنگی که از یک میلیارد مسلمان نمایندگی می نمایند می تواند صورت گیرد. در چهار چوب مسایل داخلی، این شیوه ها و میکانیزم در چهارچوب قانون و منافع ملی و دینی بکار گرفته شود. در غیر این صورت مقبولیت، کارآیی و مشروعیت آن از بین خواهد رفت. عدم توجه به موارد فوق نشان داد که نفوذ عوامل بیگانه و عناصر مغرض، سبب خواهد شد که روند و مسیر اوضاع در جهتی قرار گیرد که از احساسات مسلمانان سوء استفاده بنمایند. -سخن آخر خطاب به نخبگان فکری، سیاسی و اجتماعی جامعه است که آنان در برابر سرنوشت مردم خود مسئولیت تام دارند. نباید گذاشت که باورها و ارزشهای دینی و ملی اینگونه آلت دست مغرضان قرار گیرد. آنان نباید با غفلت و سهل انگاری های خود موجب شوند که عده ای با شعارهای فریبنده و مزورانه، اما با اراده و هدف باطل امنیت، جان و مال، ناموس و حرمت مردم را در معرض تهدید و خطر قرار دهند. باید اندیشه ای بکارگرفت و تدبیری سنجید که تمام فعالیت ها و حرکت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از یک عقبه و حمایت غنی فکری و شعوری برخوردار گردد. فاجعه های که روزهای اخیر در کشور بوجود آمد، دردمندانه زیانی کمتر از عمل ناروای کشیش امریکایی برای آبروی مسلمانان ببار نیاورد. یکی از دلایل این امر قطعا فقدان چنان عقبه و حمایت غنی فکری و شعوری بوده است. چنانچه این رویه ادامه یابد در نخستین مرحله و ناخواسته نسبت به باورها و ارزشهای مقدس دین اسلام بی مهری و جفا صورت گرفته است؛ و در مرحله بعدی بطور غیرمستقیم بدست خود منویات دشمنان و بدخواهان را برآورده ساخته ایم. عبدالشکور اخلاقی