پایگاه خبری پیام آفتاب 15 حوت 1396 ساعت 9:09 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78517/ریاست-جمهوری-اظهارات-سیاسیون-درباره-پیشنهاد-صلح-حکومت-نظریات-شخصی-آنهاست -------------------------------------------------- عنوان : ریاست جمهوری: اظهارات سیاسیون دربارهٔ پیشنهاد صلح حکومت نظریات شخصی آنهاست -------------------------------------------------- دفتر سخنگوی ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که حکومت وحدت ملی، طرح مشخصی در مورد صلح ارائه کرده‌است و اظهارات سیاسیون در این مورد، نظریات شخصی آن‌ها می‌باشد. متن : دفتر سخنگوی ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که حکومت وحدت ملی، طرح مشخصی در مورد صلح ارائه کرده است و اظهارات سیاسیون در این مورد، نظریات شخصی آن ها می باشد. به گزارش پیام آفتاب، رئیس جمهور غنی چند روز قبل در دومین کنفرانس پروسهٔ کابل به طالبان پیشنهاد کرد که حاضر است بدون قیدوشرط و با دادن امتیازاتی قابل توجه با آن ها صلح نماید. این درحالی است که تاکنون طالبان واکنشی به پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی نشان نداده است. از سوی دیگر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته است که حکومت، علاوه بر ارائه امتیازاتی در پیشنهاد صلح خود به طالبان، ایجاد مناطق امن یا ولایات صلح را نیز به طالبان پیشنهاد کرده است. بر اساس این پیشنهاد کنترول بعضی از ولایت ها به طالبان واگذار می شود و نیروهای امنیتی حکومت از آن ها خارج خواهند شد. با این حال دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که پیشنهادهای سیاسیون افغان در مورد صلح، نظریات شخصی آن ها می باشد. وی به رسانه ها گفت که حکومت در کنفرانس دوم پروسه کابل، یک طرح جامع و مشخص را به طالبان ارائه کرده است. مینه پال افزود که در این طرح، همه چیز به شکل واضحی ذکر شده، و دربارهٔ آن برای اشتراک کنندگان در کنفرانس کابل و مردم معلومات ارائه شده است. وی افزود که اظهارات سیاسیون، نظریات شخصی است و در مورد آن، چیزی گفته نمی تواند.