پایگاه خبری پیام آفتاب 4 دلو 1400 ساعت 11:21 http://www.payam-aftab.com/fa/news/98867/تاکید-اشتراک-کنندگان-نشست-اسلو-همکاری-مشترک -------------------------------------------------- عنوان : تاکید اشتراک کنندگان نشست اسلو بر همکاری مشترک -------------------------------------------------- اشتراک کنندگان نشست اسلو، تفاهم و همکاری مشترک را یگانه راه حل تمام مشکلات افغانستان دانستند. متن : درنشستی که میان شماری ازمسئولان حکومت طالبان و تعدادی از شخصیت های افغانستانی دراسلو پایتخت نروژ برگزار شد، تفاهم و همکاری مشترک، یگانه راه حل مشکلات افغانستان خوانده شد. به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست اشتراک کنندگان دررابطه به وضعیت کنونی کشور تبادل نظر کردند وافغانستان را خانه مشترک همه افغانستانیها خوانده و تأکید کردند که برای رفاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور تمام افغانستانیها به گونه مشترک کار کنند. همچنان اشتراک کنندگان این نشست، تفاهم و همکاری مشترک را یگانه راه حل تمام مشکلات افغانستان دانستند و همه برگزاری این گونه نشست ها را به نفع کشور خواندند. به همین ترتیب اشتراک کنندگان از کشور نروژ به خاطر مساعد کردن این گونه فرصت تشکر کردند. این در حالی است که طالبان تاکنون در گفتگوها از مواضع خود کوتاه نیامده به همین دلیل گفتگوهایی که در گذشته انجام گردید به نتیجه نرسیده است و با ادامه سرسختی طالبان بر موضع خود به گفتگوها در آینده هم خوشبینی وجود ندارد.