پایگاه خبری پیام آفتاب 12 عقرب 1398 ساعت 9:31 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91134/وزارت-مالیه-امسال-۱۶۰-میلیارد-افغانی-عواید-جمع-آوری-شده-است -------------------------------------------------- عنوان : وزارت مالیه: امسال ۱۶۰ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده‌است -------------------------------------------------- وزارت مالیه اعلام کرد که از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ تاکنون ۱۶۰ میلیارد افغانی عواید ملی را جمع‌آوری کرده‌است. متن : وزارت مالیه اعلام کرد که از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ تاکنون ۱۶۰ میلیارد افغانی عواید ملی را جمع آوری کرده است. طبق اعلام وزارت مالیه، این رقم افزایش ۱۰ میلیارد افغانی در جمع آوری عواید داخلی را نسبت به سال گذشته مالی در زمان مشابه نشان می دهد. وزارت مالیه روز گذشته (شنبه ۱۱ عقرب) با انتشار اعلامیه ای گفت که از جمله عواید جمع آوری شده، ۶۶ میلیارد افغانی آن از بخش گمرکات و ۹۴ میلیارد آن از بخش عواید به دست آمده است. براساس معلومات وزارت مالیه، از آغاز سال روان مالی تاکنون از مجموع بودجه ملی ۳۱۸ میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده است که ۷۱٫۷ درصد مجموع بودجه ملی را تشکیل می دهد. وزارت مالیه گفت که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۳۴٫۵ میلیارد افزایش را نشان می دهد. همچنین مصرف بودجه توسعه ای از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ تا اکنون ۹۲ میلیارد افغانی بوده است که ۶۲ درصد می شود. طبق اعلام وزارت مالیه، این رقم در مقایسه با سال گذشته ۹٫۵ میلیارد افزایش را نشان می دهد. به همین ترتیب مصرف بودجه عادی از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ تاکنون ۲۲۶ میلیارد افغانی گفته شده است.