پایگاه خبری پیام آفتاب 5 حمل 1398 ساعت 11:34 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/89524/آب-بلایی-مرگ-بارتر-جنگ-کودکان-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : «آب، بلایی مرگ‌بارتر از جنگ برای کودکان افغانستان» -------------------------------------------------- ​«نبود آب آشامیدنی بهداشتی بیشتر از جنگ از کودکان قربانی می‌گیرد.» یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در گزارش سالانه‌اش به‌مناسبت روز جهانی آب، نگاشته‌است که شمار مرگ و میر کودکان زیر پنج‌سال به‌دلیل نبود آب آشامیدنی بهداشتی در کشورهای جنگ‌زده از جمله افغانستان بیست برابر بیشتر از جنگ است. متن : نبود آب آشامیدنی بهداشتی بیشتر از جنگ از کودکان قربانی می گیرد. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در گزارش سالانه اش به مناسبت روز جهانی آب، نگاشته است که شمار مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به دلیل نبود آب آشامیدنی بهداشتی در کشورهای جنگ زده از جمله افغانستان بیست برابر بیشتر از جنگ است. در این گزارش که زیر عنوان آب، زیر آتش به مناسبت روز جهانی آب نشر شده آمده است که فراهم کردن آب آشامیدنی در کشورهای درگیر جنگ مانند افغانستان، تلاش برای نجات از مرگ است. یونیسف در این گزارش، از جان باختن ۸۵ هزار کودک به دلیل اسهال و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی و مراعات نشدن بهداشت، از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۶ خبر می دهد. این در حالی است که در عین زمان، ۳۱ هزار کودک درپی خشونت ها جان باخته اند. در این گزارش همچنین بیماری اسهال، دومین بیماری کشنده برای کودکان زیرپنج سال گفته شده است. بیشتر کودکانی که در معرض این بیماری قرار دارند، نوزادهایی هستند که آب بدن خود را به زودی در مقایسه با بزرگ سالان از دست می دهند و توان جذب دوبارهٔ آن را ندارند. هینریتا فور، مسوول اجرایی یونیسف گفت: حقیقت این است که کودکان زیادی به دلیل دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی، جان های شان را از دست می دهند تا گلوله. آب از حقوق اساسی انسان است و نیاز حیاتی برای زندگی است. وزارت صحت عامه اما می گوید که برای فراهم آوری آب آشامیدنی بهداشتی و پیش گیری از مرگ ومیر کودکان ناشی از بیماری های مرتبط با آب غیربهداشتی تلاش ها جریان دارد. وحید مایار، سخن گوی وزارت صحت عامه گفت: مرگ کودکان ناشی از این امراض در مقایسه با سال های دوهزار و سه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است که از۱۰۶ کودک در هزار به۵۰ کودک در هزار رسیده است. در گزارش سالانهٔ یونیسف آمده است که کودکان زیر پنج سال بیست برابر بیشتر از جنگ، جان شان را به خاطر بیماری و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی پاک از دست می دهند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که کودکان زیر پانزده سال نیز سه برابر در مقایسه با جنگ ها جان شان را به دلیل استفاده از آب آلوده از دست می دهند.