پایگاه خبری پیام آفتاب 3 دلو 1400 ساعت 13:39 http://www.payam-aftab.com/fa/news/98858/زهرا-س-کوثر-ولایت -------------------------------------------------- عنوان : ​زهرا (س)، کوثر ولایت -------------------------------------------------- مقام حضرت فاطمه (س) فراتر از نسبت‌های خویشاوندی معمولی با پیامبر (ص) است؛ زیرا اهمیت و نقش آن حضرت بقا و استمرار ولایت الهی تا قیامت از طریق فرزندانی است که در مقام اولیای الهی قرار می‌گیرند. متن : مقام حضرت فاطمه (س) فراتر از نسبت های خویشاوندی معمولی با پیامبر (ص) است؛ زیرا اهمیت و نقش آن حضرت بقا و استمرار ولایت الهی تا قیامت از طریق فرزندانی است که در مقام اولیای الهی قرار می گیرند. قرآن بیان می کند که حضرت ابراهیم (ع) به فضل الهی به مقام امامت رسید. مقام امامت و ولایت امری فراتر از مقام نبوت و رسالت است؛ زیرا محدوده رسالت و نبوت در همین دنیا است؛ اما محدوده امامت و ولایت الهی گسترده تر است و حتی آخرت را نیز در بر می گیرد، لذا حضرت خواهان بقای امامت و ولایت در میان فرزندان خویش بود تا آنان بتوانند استمرار بخش مقام ولایت و امامتی باشند که خدا از فضل خویش به ایشان عطا کرده است. قرآن می فرماید: (به خاطرآورید) هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم! ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!) خداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمی رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته این مقامند). (بقره، آیه ۱۲۴) خدا شرط بقا و استمرار امامت را در فرزندانی می داند که هیچ ظلم نداشته باشند. از آنجا که شرک ظلم عظیم است (لقمان، آیه ۱۳) به طور طبیعی کسانی که شرک ورزیدند در این مقام قرار نمی گیرند، به ویژه که از نظر قرآن، اکثریت مؤمنان به دلایلی گرفتار انواع شرک از جمله شرک خفی هستند؛ زیرا بسیاری گرفتار شرک فعلی بوده و از توحید فعل دور هستند؛ چنان که می فرماید: و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند، مشرکند!.(یوسف، آیه ۱۰۶) قرآن در ادامه آیه ۱۲۴ سوره بقره بیان می کند که از افرادی که به مقام امامت پس از حضرت ابراهیم (ع) دست یافتند، حضرت اسماعیل ذبیح الله است که حضرت پیامبر (ص) نیز ادامه همین نسل ابراهیمی است. حضرت زکریا با صراحت بیشتری خواهان فرزندی می شود که بتواند تداوم بخش امامت و ولایت الهی باشد. قرآن می فرماید: و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفی) همسرم نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینی به من ببخش. که وارث من و دودمان یعقوب باشد؛ و او را مورد رضایتت قرار ده! (مریم، آیات ۵ و ۶) البته خدا به ایشان فرزندی می دهد که در همین راستا است، اما چون ایشان حصور (برکنار از هوس های سرکش) هستند، نسلی از ایشان ادامه نیافته است. اما حضرت فاطمه (ص) کوثری است که ادامه دهنده ولایت و امامت الهی تا پایان دنیا است. این گونه است که برخلاف توقع دشمنان که پیامبر (ص) را دم بریده و ابتر می دانستند و با فقدان نسل، استمرار ولایت و امامت معنایی ندارد، خدا می فرماید که ایشان کوثری است که امامت و ولایت با ایشان ادامه می یابد. باید توجه داشت که در فرهنگ جاهلی و عربی، بقای نسل و فکر و سنت های یک شخص وابسته به فرزندان او بود و دشمنان به دلیل آنکه پیامبر (ص) را ابتر می دانستند بر این باور بودند که با رحلت ایشان کسی نیست که ادامه دهنده نهضت باشد و این گونه اسلام بزودی از میان می رود. خدا با بیان اینکه کوثری از طریق ولادت حضرت فاطمه (ص) فراهم آمده است، طرح دشمنان را ابتر می داند و آنان را نه تنها در اهداف شومشان ناکام می گذارد، بلکه حتی فرزندان دشمنانی که طعن می زنند را از میان می برد و نسلی از آنان باقی نمی گذارد تا ادامه دهنده توطئه باشند. در روایات آمده است که یکی از طعن زنندگان عاص بن وائل بود که همه فرزندان و نسل وی از بین رفت. (طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۴۵۹) همچنین اشخاصی که به پیامبر نسبت ابتر دادند، عقبه بن ابی معیط، ابوجهل، ابولهب و عمرو بن عاص بود.