پایگاه خبری پیام آفتاب 7 سنبله 1387 ساعت 13:32 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4336/انجمن-دانشجویان-افغانستان-ادا -------------------------------------------------- عنوان : انجمن دانشجویان افغانستان ـ ادا -------------------------------------------------- متن : انجمن دانشجویان افغانستان ـ ادا ( Afghanistan Students Association ) : این انجمن که اخیراً در انگلیس، توسط دانشجویان هزاره ی افغان تأسیس شده، پایگاه مشترک برای دانشجویان، بر مبانی کثرت گرایی سیاسی و فکری، نفی بنیادگرایی مذهبی و قومی، تساوی حقوق زنان، استقرار دولت ملی، دموکراتیک و غیر ایدئولوژیک تعریف شده است. شعار انجمن دانشجویان افغانستان در اروپا ما نسل نو ایم با اندیشه ی نو بوده و اهداف عمده ی آن ها عبارت اند از: ۱- حراست و پاسداری از تمامیت ارضی و منافع ملی. ۲- تحقق بخشیدن به دموکراسی. ۳ اعتقاد به اصل سکولاریسم و جدایی دین از حکومت، با طرح شعار جامعه ی دیندار، حکومت سکولار. ۳- مبارزه با تحجر و تعبیر قرون وسطایی از دین (؟؟). آنچه که مسلم است این است که جوانان عضو انجمن مذکور تحت تأثیر گروه ها و عناصر سکولار و ضد دین و نیز تحت تأثیر جو سکولاریستی که توسط غرب به سرکردگی امریکا درجهان بوجود آمده و بر ملت های تحت ستم و عقب مانده تحمیل می شود، فکر کرده اند که سکولاریزم و بی دینی اندیشه ی نو است. در حالی که این اندیشه قرن ها، هم توسط حکام مستبد و نظام های توتالیتر و هم توسط نظام های به ظاهر دموکراتیک بر جهان تحمیل شده و نتیجه ای جز گسترش بیعدالتی و نا امنی و کمرنگ شدن ارزش های والای انسانی نداشته است. از سوی دیگر تأکید بر احترام به دین مقدس اسلام و نه اعتقاد به این دین و نیز یک سان مطرح کردن اسلام با سایر ادیان بدون هیچ تفاوتی، می تواند به معنای بی اعتقادی ادا به دین مقدس اسلام یا حد اقل نا آگاهی اعضای این انجمن از اسلام، تلقی شود.