پایگاه خبری پیام آفتاب 23 سنبله 1398 ساعت 10:08 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90792/وزارت-مالیه-بودجه-کمیسیون-شکایات-انتخاباتی-نظارت-انتخابات-تأیید -------------------------------------------------- عنوان : ​وزارت مالیه: بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت بر انتخابات تأیید شد -------------------------------------------------- معین مالی وزارت مالیه گفت که طرح بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری توسط این وزارت تأیید شده‌است. متن : زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه گفت که طرح بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری توسط این وزارت تأیید شده است. همدرد افزود که این طرح روز چهارشنبه گذشته در وزارت مالیه تأیید شد و قرار است هم زمان با شروع استخدام مأموران نظارتی برای روز انتخابات، به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرده شود. بودجه نظارتی مورد نیاز کمیسیون شکایات انتخاباتی برای روز انتخابات چیزی در حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون افغانی تخمین زده شده است. پیش از این، به دلیل نبود بودجه، کمیسیون شکایات انتخاباتی کار استخدام مأموران خود برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را تعلیق کرده بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک نهاد مستقل ملی ضمن نظارت بر انتخابات، به شکایت ها، تقلب ها، تخلف ها و جرم های انتخاباتی نیز رسیدگی می کند.