پایگاه خبری پیام آفتاب 20 سرطان 1397 ساعت 10:54 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/81873/وزارت-معادن-میلیون-ها-افغانی-۱۴-شرکت-طلبکاریم -------------------------------------------------- عنوان : ​وزارت معادن: میلیون‌ها افغانی از ۱۴ شرکت طلبکاریم -------------------------------------------------- مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که ۱۴ شرکت، میلیون‌ها افغانی به این وزارت بدهکاری دارند و وزارت معادن و پترولیم به تازگی لیست این شرکت‌ها را همراه با پرونده‌های بدهکاری‌شان، به شورای عالی اقتصادی فرستاده‌است. متن : اکنون شورای عالی اقتصادی و وزارت معادن و پترولیم ضرب الاجلی را برای پرداخت بدهکاری های حکومت به این شرکت ها تعیین کرده اند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم به روزنامهٔ ۸صبح گفت، در صورتی که شرکت های نامبرده حساب های شان را با حکومت در مدت زمان تعیین شده تصفیه نکنند، پروندهٔ آن ها به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد و امکان فسخ قرارداد نیز وجود دارد. او می گوید: نظر به فیصلهٔ شورای عالی اقتصادی و مکانیسم کاری این وزارت، مدت زمان پرداخت مقروضیت ها برای هر شرکت متفاوت است. به دلیل آن که بدهکاری برخی از شرکت ها شامل مبلغ های بزرگ بوده و پرداخت یکبارگی آن ممکن نیست و از این رو فیصله شده است که این پول ها در اقساط مختلف پرداخت شود. به گفتهٔ سخنگوی وزارت معادن، بدهکاری شرکت های نامبرده شامل بخش های مواد ساختمانی، استخراج نفت و قراردادهای بزرگ می شود. او می گوید که مکانیسم جمع آوری مقروضیت از سوی این وزارت ترتیب شده و اکنون مرحلهٔ عملی آن آغاز شده است. به گفتهٔ مقام های وزارت معادن و پترولیم، قرادادها از سال ۱۳۹۰ به این سو با این شرکت ها عقد شده است اما شرکت های مذکور حساب های شان را با این وزارت تصفیه نکرده اند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که در گذشته، از ظرفیت شرکت ها به لحاظ حقوقی و تخنیکی ارزیابی درستی از سوی وزارت معادن صورت نگرفته است. مقام های وزارت معادن و پترولیم می گویند، اکنون تلاش این وزارت بر آن است که هنگام عقد قراردادهای جدید، مکانیسمی را ایجاد کند تا دوباره بدهکاری های تازه میان این وزارت و شرکت ها به وجود نیایید. سخنگوی وزارت معادن می گوید که آن ها توانسته اند سال گذشته حدود ۸۰ میلیون افغانی از مقروضیت های این وزارت را از نزد شرکت های بدهکار جمع آوری کنند.