پایگاه خبری پیام آفتاب 6 دلو 1399 ساعت 12:33 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/95364/نی-دلیل-فرار-خبرنگاران-کشور-ناکارآمدی-نهادهای-امنیتی -------------------------------------------------- عنوان : ​نی: دلیل فرار خبرنگاران از کشور ناکارآمدی نهادهای امنیتی است -------------------------------------------------- نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا (نی) روز دوشنبه (۶ دلو/بهمن ۱۳۹۹) با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت امنیتی رسانه‌ها اظهار نگرانی کرد و از حکومت خواست تا با تأمین امنیت، زمینه‌سازی کند تا خبرنگاران افغانستان را ترک نکنند. متن : نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا (نی) روز دوشنبه (۶ دلو/بهمن ۱۳۹۹) با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت امنیتی رسانه ها اظهار نگرانی کرد و از حکومت خواست تا با تأمین امنیت، زمینه سازی کند تا خبرنگاران افغانستان را ترک نکنند. نهاد نی افزود: تعدادی از خبرنگاران کشور به دلیل نبود امنیت و هراس از به قتل رسیدن کشور را ترک کرده اند. خانم ها و آقایان خبرنگار که کشور را ترک کرده اند، همه یک صدا می گویند، جان شان در خطر بود و نمی توانستند بیشتر از این، خطر را قبول کنند. در ادامه بیانیه نهاد نی آمده است: فرار خبرنگاران از کشور به دلیل ناکارآمدی نهادهای امنیتی در قبال تأمین امنیت خبرنگاران، صورت می گیرد. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان افزود: در چند ماه گذشته، حدود ۱۰ کارمند رسانه و خبرنگار به گونهٔ هدفمندانه به قتل رسیده اند. این مسئله باعث خلق ترس و رعب در جامعهٔ رسانه ای شده است. دفتر نی با تأکید بر اینکه اگر این روند ادامه پیدا کند، صدمهٔ بزرگی بر پیکر آزادی بیان در کشور وارد خواهد شد، از نهادهای امنیتی خواست، تا با تلاش های بیشتر زمینهٔ تأمین امنیت خبرنگاران را به گونهٔ جدی مساعد کنند. این نهاد فعال در زمینه رسانه ها تأکید کرد که اگر چنین شود دیگر هیچ خبرنگاری تمایل نخواهد داشت به خارج از کشور آن هم با هدف بازنگشتن به افغانستان، سفر کند.