پایگاه خبری پیام آفتاب 22 عقرب 1396 ساعت 10:31 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/75771/شش-مدیر-ارشد-ریاست-ترانسپورت-هرات-برکنار-شدند -------------------------------------------------- عنوان : شش مدیر ارشد ریاست ترانسپورت هرات برکنار شدند -------------------------------------------------- این افراد باوجودی که بر اساس حکم ریاست جمهوری حدود یکسال قبل ازکار برکنارشده بودند، مجدداً بر اساس هدایت مقامات وزارت ترانسپورت، بدون موافقت مقام ولایت، به ریاست ترانسپورت هرات معرفی و توظیف شده بودند. متن : به گزارش پیام آفتاب، محمد حمید طهماسبی سرپرست وزارت ترانسپورت که به ولایت هرات سفر نموده است دیروز در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات ولایت گفت که شخصاً اقدام به برکناری و سبکدوشی این افراد نموده است. همچنان، سرپرست وزارت ترانسپورت افزود که موضوع توظیف مجدد این افراد بگونه همه جانبه بررسی می شود و نتیجه آن ظرف پانزده روز آینده به سمع و نظر مردم رسانده می شود. در عین حال، سرپرست وزارت ترانسپورت در جریان این بازدید بر تأمین شفافیت در تمام امور اداری و محاسباتی این اداره تأکید نمود. در همین حال، جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت نیز از اقدام جدی وزارت ترانسپورت قدردانی نمود و تأکید کرد که مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های کاری وزارت ترانسپورت است. این درحالی لست که توظیف مجدد این افراد از سوی وزارت ترانسپورت واکنش های جدی را در بین قشرهای مختلف بخصوص جامعه رسانه ای کشور در پی داشت. /مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب درحوزه غرب کشور (هرات)