پایگاه خبری پیام آفتاب 14 میزان 1398 ساعت 15:19 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90945/کمیسیون-شکایات-آرای-شماری-مراکز-رأی-دهی-بازشماری-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : ​کمیسیون شکایات: آرای شماری از مراکز رأی‌دهی بازشماری می‌شود -------------------------------------------------- کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعلام کرد که احتمال دارد آرای برخی از مراکز رأی‌دهی در شماری از ولایت‌ها قرنطین و بازشماری شود. متن : کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعلام کرد که احتمال دارد آرای برخی از مراکز رأی دهی در شماری از ولایت ها قرنطین و بازشماری شود. محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، روز یک شنبه (۱۴ میزان) به رسانه ها گفت که پس از ثبت ۴ هزار و ۵۱۲ شکایت در پیوند به انتخابات ششم میزان، دفاتر ولایتی این کمیسیون وارد مرحله کار روی بررسی این شکایت ها شده و آن را به ۳۳ کتگوری دسته بندی کرده اند. فیاض افزود که امکان دارد آرای شماری از مراکز رأی دهی در برخی از ولایت ها به دلیل وجود شکایات و احتمال تقلب، قرنطین و سپس بازشماری شود. معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که این ولایت ها شامل هلمند، فراه، کابل، پکتیا، بلخ، سرپل، پروان و هرات می شود. وی همچنین احتمال داد که دامنه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی دربارهٔ بازشماری و قرنطین آرای مراکز رأی دهی، فراتر از این ولایت ها برود. از سوی دیگر محمدرضا فیاض می گوید که برخی از دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات با کمیسیون شکایات انتخاباتی در قسمت بازشمای آرا همکاری نمی کنند.