پایگاه خبری پیام آفتاب 8 قوس 1399 ساعت 11:36 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/94815/قانون-کجا-آورده-ای-قیامت -------------------------------------------------- عنوان : ​قانون «از کجا آورده‌ای» در قیامت سلطانعلی مازیاری -------------------------------------------------- بر اساس آموزه‌های قرآن، هر چیزی که انسان مورد استفاده قرار می‌دهد می‌بایست از دو ویژگی اساسی حلیت و طیب بودن برخوردار باشد. متن : اقتصاد به معنای تامین کننده اصلی غذا و آسایش در دنیا، بقای انسان را تضمین می کند؛ زیرا بدون اقتصاد و امنیت غذایی نمی توان از امنیت بقایی انسان سخن گفت؛ چرا که انسان بدون غذا خواهد مرد. از این روست که نخستین دغدغه او تأمین غذا و امنیت غذایی است. انسان بر خلاف دیگر آفریده های الهی، به خاطر وجود عقل و اراده در جایگاه کرامتی قرار دارد که از آن به خلافت الهی انسان یاد می شود. پس انسان در فعل خویش مکلف است تا کاری را انجام دهد که خلیفه می بایست آن را به جای مستخلف عنه؛ یعنی خدا انجام دهد. این کارها بر اساس حکمت ها و اهداف آفرینش ساماندهی شده و عقل فطری در کنار نقل وحیانی می تواند آنها را کشف کند و به کار گیرد. بر همین اساس، در موضوع مسائل اقتصادی نیز تکالیفی بر عهده بشر گذاشته شده است که از مهم ترین و اساسی ترین آنها دو مسئله و پرسش اساسی از کجا آورده ای و در کجا مصرف کرده ای است. از همین رو بر اساس آموزه های قرآن، در قیامت از هر کسی دربارهٔ این دو مسئله اقتصادی پرسش خواهد شد و انسان می بایست پاسخگوی این دو پرسش الهی باشد. حلیّت در کسب و طِیب در مصرف بر اساس آموزه های قرآن، هر چیزی که انسان مورد استفاده قرار می دهد می بایست از دو ویژگی اساسی حلیت و طیب بودنبرخوردار باشد. مراد از حلیت این است که آن چیز از راه حلال به دست آمده باشد، نه از راه حرام؛ زیرا همه چیز از جمله اموال مصرفی در دنیا مال الله و خدا، مالک حقیقی آن است (نور، آیه ۳۳)؛ اما خدا بر اساس موازین و ملاک هایی انسانها را مالک اعتباری آن دانسته است. معیارهای الهی برای مالکیت اعتباری انسان، شامل مالکیت بر چیزهایی است که انسان با کار و سعی (نجم، آیه ۳۹)، ارث (نساء، آیات ۱۱ و ۱۲)، تجارت و خرید و فروش (نساء، آیه ۲۹) انفاقات دیگران به شکل صدقات و زکوات و مانند آنها (معارج، آیات ۲۴ و ۲۵؛ ذاریات، آیه ۱۹؛ آل عمران، آیه ۹۲؛ انفال، آیات ۱ و ۴۱) به دست می آورد؛ بنابراین، هر گونه تصرف در اموالی که خارج از موارد مشروع باشد، حرام دانسته شده و استفاده از آنها گناه خواهد بود. (بقره، آیه ۱۸۸؛ نساء، آیه ۲۹) از نظر قرآن، غصب (همان)، رشوه (همان)، ربا (نساء، آیه ۱۶۱) و مانند آنها موجب مالکیت اعتباری انسان نمی شود و تصرفات در این گونه اموال، تصرفات باطل، حرام و گناه است. البته انسان نمی تواند از هر چیزی استفاده کند؛ زیرا ساختار بدن انسان نیازمند چیزهایی است که مناسب با آن باشد. از همین رو برخی از چیزها ممکن است که با سعی و تلاش و کار و کوشش به دست آید، ولی انسان نسبت به آن حتی مالکیت اعتباری پیدا نمی کند؛ چه رسد که مجاز به استفاده از آن باشد؛ زیرا شرط استفاده از چیزهای مصرفی آن است که آن چیز طیب باشد نه خبیث؛ یعنی چیزهایی باشد که مناسب خلقت انسان باشد و به او ضرر و زیان فعلی یا احتمالی در بلندمدت یا کوتاه مدت نرساند. از همین رو در قرآن شرط طیب بودن پس از شرط حلیت ذکر شده است. (بقره، آیه ۱۷۲؛ اعراف، آیه ۱۶۰) خدا به انسان هشدار می دهد که بهره گیری از خبیث به جای طیب در زندگی موجب خشم الهی می شود که برآیند و نتیجه آن نیز سقوط اخلاقی و انسانی است. (طه، آیه ۸۱) مال حرام مانند مال یتیم به ظاهر ممکن است طیب باشد، ولی در باطن خبیث است و تأثیرات سوء بر جسم و جان انسان به جا می گذارد، بنابراین باید از هر گونه مال حرام حتی طیب اجتناب شود. (نساء، آیه ۲) حلیت در مصرف یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در اقتصاد اسلامی، مسئله حلیت در مصرف است؛ به این معنا که انسان همان طوری که باید در کسب به حلیت توجه داده باشد، در مصرف نیز باید به حلیت توجه کند؛ زیرا از نظر قرآن، برخی از موارد مصرف حلال نیست؛ چرا که در مصرف می بایست اصول و قواعدی مراعات شود تا مصرف مجاز و حلال باشد. به عنوان نمونه مصرف نباید تبذیری و همراه با ریخت و پاش باشد (اسراء، آیه ۲۶)؛ چنان که مصرف نمی تواند اسرافی و همراه با زیاده روی باشد. (اعراف، آیه ۳۱؛ انعام، آیه ۱۴۱) بنابراین، هر گونه مصرفی مجاز نیست و بایستی اصول شرعی که عقل و نقل آن را کشف می کند، مورد اهتمام و مراعات باشد. پس کسانی که اسراف یا تبذیر در مصرف دارند می بایست روز قیامت پاسخگوی چگونگی مصرف اموال حلال خویش باشند؛ زیرا مال حلال را با مصرف نادرست و حرام خویش به مال حرام تبدیل کرده اند. (همان) آزمون سنگ داغ روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یک درهم به سلمان و یک درهم به ابوذر داد. سلمان درهم خود را انفاق کرد و به بینوایی بخشید، ولی ابوذر با آن لوازمی خرید. روز بعد پیامبر دستور دادند آتشی آماده کردند و سنگی نیز روی آن گذاشتند. همین که حرارت و شعله های آتش در سنگ اثر کرد و سنگ گرم شد، آن حضرت سلمان و ابوذر را فراخواند و فرمود: هر کدام باید بالای این سنگ بروید و حساب درهم دیروز را پس دهید. سلمان سریع و بدون ترس، پای خود را بر روی سنگ گذاشت و گفت: انفقت فی سبیل الله؛ در راه خدا انفاق کردم و پایین آمد. وقتی که نوبت به ابوذر رسید، ترس او را فراگرفت و از اینکه پای برهنه روی سنگ داغ بگذارد و خرید خود را شرح دهد، وحشت داشت. پیامبر فرمود: از تو گذشتم؛ زیرا حساب تو به طول می انجامد، ولی بدان که صحرای محشر از این سنگ داغ تر است. (خزینهً الجواهر فی زینت المنابر، علی اکبر نهاوندی، تهران، ایران: اسلامیه، ص ۱۵۰، سلمان فارسی، ص ۱۰۴؛ جواد محدثی، آشنایی با اسوه ها: سلمان فارسی، ص ۱۲۵؛ به نقل از: موسی خسروی، پند تاریخ، ج ۱، ص ۱۹۰) البته باید توجه داشت که ابوذر مال حلال خویش را در مورد حلال مصرف کرده بود؛ اما بر اساس آموزه های قرآن، فی حَلالِها حِسابٌ، وَ فی حَرامِها عِقابٌ، وَفِی الشُّبَهاتِ عِتابٌ؛ در حلالش حسابرسی، و در حرامش مجازات و عقوبت و در شبهات آن سرزنش و عتاب است. (نهج البلاغه، خطبه، آیه ۸۲؛ تحف العقول، ابن ابی شعبه، ص۲۰۱) از کجا آورده ای؟ در کجا مصرف کرده ای؟ حال در نظر بگیرید که شخصی با کسب حرام و مکاسب محرمه که در کتب تفصیلی از جمله کتاب مکاسب محرمه شیخ مرتضی انصاری آمده است، درآمدی را کسب کند. این مال حتی اگر در حلال و به شکل حلال مصرف شود، ولی چون اصل آن باطل و خبیث است، به طور طبیعی حلیت در مصرف، موجب حلیت اصل آن نمی شود و آثار خباثت باقی خواهد ماند و شخص در دنیا و آخرت گرفتار خباثت مال حرام خواهد بود. خدا می فرماید: و اموال یتیمان را به آنان باز دهید و مال پاک و مرغوب را با مال ناپاک و خبیث جایگزین و تبدیل نکنید؛ و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی بزرگ است. (نساء، آیه ۲) بنابراین، یکی از پرسش های اساسی در دنیا و قیامت این است که مال را از کجا آورده ای؟ آیا از مسیر کسب حلال آن را به دست آورده ای یا از کسب حرام؟ پرسش دیگر این است که این حلال الهی را در کجا مصرف کرده ای؟ آیا با مصرف درست، شکر نعمت را به جا آورده ای یا کفران نعمت کرده ای؟ اگر مال را از حلال به دست آورده اید، می بایست در حلال آن را مصرف کنید؛ زیرا اگر در حرام مصرف کنید و مثلاً به شکل تبذیر و اسراف آن را به کار گیرید، می بایست پاسخگوی مصرف حلال در حرام باشید؛ چرا که با این کار خویش، شاکر نعمت نبوده اید و در عمل کفران نعمت کرده و مال حلال را تباه کرده اید، در حالی که واجب است که انسان با استفاده درست از نعمت، عملاً شاکر نعمت های الهی باشد که در اختیارش گذاشته شده است. (سباء، آیه ۱۳) اما بدبخت ترین مردم آن است که مال را از راه حرام به دست آورد و در حرام به کار گیرد؛ چنان که خوشبخت ترین مردم آن کسی است که مال حلال را در مصارف حلال به کار گیرد که جزو واجبات است؛ زیرا مصارف نیز به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می شود، به عنوان نمونه والدین و زن و فرزند جزو واجبات النفقه هستند و انسان اگر انفاق مال حلالی دارد بهتر آن است که نخست به این دسته افراد به میزان شان و شئونات آنان برسد، سپس به مستحبات النفقه بپردازد و در راه خدا به دیگران انفاق کند. قانون از کجا آورده ای و در کجا هزینه و مصرف کرده ای، از مهم ترین عوامل بازدارنده در مسائل اقتصادی است، زیرا کسانی که خود را پاسخگو در دو حوزه مهم کسب درآمد و مصرف می بینند، تلاش می کنند تا همه قوانین و مقررات الهی را مراعات کنند تا بتوانند پاسخگو باشند. سند تنظیمی علی (ع) برای خانه در نظام اسلامی این دو پرسش می بایست نسبت به کارگزاران مطرح باشد که از کجا آورده ای و در کجا مصرف کرده ای؟ از همین رو امیرمومنان علی (ع) شریح بن الحارث قاضی را که خانه ای به ۸۰ دینار خریده بود، احضار کرده و به او فرمود: به من خبر دادند که خانه ای با هشتاد دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی آن را امضا کرده اند. شریح گفت: آری ای امیر مؤمنان! امام نگاه خشم آلودی به او کرد و فرمود: ای شریح، به زودی کسی به سراغت می آید که به نوشته ات نگاه نمی کند و از گواهانت نمی پرسد، تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده ای. اما اگر هنگام خرید خانه، نزد من آمده بودی، برای تو سندی می نوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر، رغبت نمی کردی، آن سند را چنین می نوشتم: این خانه ای است که بنده ای خوار آن را از مرده ای آماده کوچ خریده، خانه ای از سرای غرور، که در محلّه نابودشوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد، این خانه به چهار جهت منتهی می شود: یک سوی آن به آفت ها و بلاها، سوی دوّم آن به مصیبت ها و سوی سوم به هوی و هوس های سست کننده و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم می شود و در خانه به روی شیطان گشوده است. این خانه را فریب خورده آزمند، از کسی که خود بزودی از جهان رخت برمی بندد، به مبلغی که او را از عزّت و قناعت خارج و به خواری و دنیاپرستی کشانده، خریداری کرده است. هر گونه نقصی در این معامله باشد، بر عهده پروردگاری است که اجساد پادشاهان را پوسانده و جان جبّاران را گرفته و سلطنت فرعون ها چون کسری و قیصر و تبّع و حمیر را نابود کرده است. آنان که مال فراوان گرد آورده بر آن افزودند و آنان که قصرها ساخته و محکم کاری کردند، طلا کاری کرده و زینت دادند، فراوان اندوختند و نگهداری کردند و به گمان خود برای فرزندان خود باقی گذاشتند، همگی آنان به پای حسابرسی الهی، و جایگاه پاداش و کیفر رانده می شوند، آنگاه که فرمان داوری و قضاوت نهایی صادر شود، تبهکاران زیان خواهند دید. به این واقعیّت ها عقل گواهی می دهد هرگاه که از اسارت هوای نفس نجات یافته و از دنیاپرستی به سلامت بگذرد. (جرج جرداق، امام علی صوت العداله الانسانیه، ج ۱، ص ۸۱، آمالی، شیخ صدوق، ص ۲۵۶، مجلس ۵۱ حدیث ۱۰، تذکرة الخواص، ابن جوزی حنفی، ص ۱۳۸) در نظام اسلامی مسئولان و کارگزاران باید از این بابت مؤاخذه شوند که مال را از کجا آورده اند؛ البته در مؤاخذه به همین بسنده نکنند، بلکه باید پرسید که این مال حرام را در کجا مصرف کرده اید؟ زیرا بسیاری از آنان با پول ها و درآمدهای کلان خویش ممکن است سرمایه گذاری را در جایی انجام دهند که به زیان ملت تمام شود و مردم را به رنج افکند. هزینه کرد در اموال دولتی این امر باید سختگیرانه تر باشد؛ زیرا ممکن است مسئولی در زمان مسئولیت خویش اموال حلال دولتی را در مصارف نادرست به کار گیرد و هزینه کند. چنین افرادی لازم است پاسخگوی چگونگی مصرف اموال حلال دولتی باشند؛ زیرا هزینه کرد این اموال در بیرون از ردیف های بودجه بر خلاف قانون عقل و نقل و خلاف شریعت اسلام است. امروز قانونی به همین نام که از کجا آورده ای، در نظام اسلامی مطرح است. یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین اهداف تصویب قانون از کجا آورده ای، مبارزه با فساد مسئولان دولتی از طریق اعلام صورت اموال و دارایی های آنان بود که اشخاص مشمول این قانون نیز شامل افرادی بود که از خزانه دولت یا مؤسسات عمومی حقوق و پاداش دریافت می کردند و به همین دلیل هم موظف شده بودند صورت دارایی خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود را بیان کنند. مشکل عمده آن است که بسیاری از اموال در جایی مصرف می شود که یا از مصادیق اسراف و تبذیر است یا در اولویت های برنامه ای نیست. این گونه است که کشور و مردم به سبب مصرف نادرست اموال گرفتار تورم یا رکود می شوند و اقتصاد بلای جان مردم می شود.