پایگاه خبری پیام آفتاب 18 قوس 1398 ساعت 11:03 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91368/شورای-نامزدان-درباره-عبور-بحران-انتخاباتی-باید-گفت-وگوهای-مسئولانه-صورت-بگیرد -------------------------------------------------- عنوان : شورای نامزدان: درباره عبور از بحرانِ انتخاباتی باید گفت‌وگوهای مسئولانه صورت بگیرد -------------------------------------------------- متن : شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای، طرف های سیاسی را در رابطه با حل مشکلاتِ انتخاباتی به دیالوگ فراخواند. اعضای این شورا می گویند که در این دیالوگ زمینه های تبادل نظر برای بیرون رفت از فضای بی اعتمادی فراهم گردیده و از بحران جلوگیری شود. در اعلامیه شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که روز گذشته منتشر شد، آمده است: شورای نامزدان ریاست جمهوری با ارایهٔ طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، منطقِ جلوگیری از بحران را اساس قرار داده و بر تقویتِ نظام سازی در کشور تأکید می نماید، به همین جهت ضروری می داند تا پیرامونِ مسألهٔ یاد شده رأیزنی ها گسترش پیدا کند و هم اندیشی های آینده نگرانه به وجود آورده شود. در بخش دیگری از این اعلامیه آمده است: شورای نامزدان در اوضاع کنونی مناسب می داند که میانِ تمامی کاندیداها، طرف های سیاسی و نخبگان کشور در موردِ عبور از بحرانِ انتخاباتی گفت وگوهای مسئولانه صورت گیرد و برای اجماع سیاسی راه حل جستجو گردد. شورای نامزدان ریاست جمهوری، بر این باور است که در رابطه با حل مشکلاتِ انتخاباتی دیالوگ از اهمیتِ تاریخی برخوردار است تا زمینه های تبادل نظر برای بیرون رفت از فضای بی اعتمادی ایجاد گردد و جلوی بحران گرفته شود. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنین اعلام کرد که آمادگی همه جانبه دارد، تا ابتکارِ راه اندازی دیالوگ موردِ نظر را روی دست بگیرد و در جهتِ عملی سازی و انکشاف آن در مسیرِ ارزش های منافع ملی کشور گام های جدی را بردارد.