پایگاه خبری پیام آفتاب 24 میزان 1400 ساعت 11:01 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/97866/انفجارهای-تروریستی-جنگ-نایبان-کنترل-شده -------------------------------------------------- عنوان : ​انفجارهای تروریستی جنگ نایبان کنترل شده! مجتبی نوروزی -------------------------------------------------- وقوع ۲ انفجار تروریستی در مراسم نماز جمعه در مساجد شیعیان افغانستان در قندوز و قندهار به فاصله یک هفته نشان می‌دهد این اقدامات تروریستی نمی‌تواند صرفاً انگیزه شخصی تروریستی یا اقدام مبتنی بر ایدئولوژی صرف داعش باشد. متن : وقوع ۲ انفجار تروریستی در مراسم نماز جمعه در مساجد شیعیان افغانستان در قندوز و قندهار به فاصله یک هفته نشان می دهد این اقدامات تروریستی نمی تواند صرفاً انگیزه شخصی تروریستی یا اقدام مبتنی بر ایدئولوژی صرف داعش باشد. به عبارت دیگر می توان گفت برنامه پشت پرده تحت عنوان جنگ نیابتی نایبان کنترل شده یا پلن B غربی ها برای توسعه ناامنی در افغانستان و ایجاد هزینه امنیتی برای کشورهای منطقه است. در این بین از چند بازیگر بالقوه می توان به عنوان عاملان پیشبرد این سناریو نام برد. در بعد بین المللی جریان استخبارات پاکستان و سازمان های امنیتی ترکیه که مأموریت پراکندن داعش در افغانستان را دارند، از مهم ترین عوامل گسترش ناامنی و اقدامات تروریستی در افغانستان هستند که البته هر کدام نیات و اهداف جداگانه ای از این اقدامات دارند. در عین حال هر دوی این جریان ها در زمینه راضی نگاه داشتن ایالات متحده نیز به دنبال سبقت از یکدیگرند. در سطح داخلی نیروهای طالبان که با فرهنگ مبارزه، انتحار و جنگ های قومی و مذهبی در افغانستان پرورش یافته اند، در حال حاضر ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به نیروی ضد حاکمیت طالبان دارند، چرا که تعریف جدیدی از نقش خود به عنوان عاملان حکومت و برقرارکنندگان امنیت ندارند و موقعیت جدید را در تناقض با اهداف و ماموریت هایی می بینند که بر اساس آن جذب طالبان شدند. به هر روی منطق حکومت داری ایجاب می کند قوه مجریه یا قدرت حاکمه با همه گروه ها و جریان های قومی، مذهبی و سیاسی وارد تعامل شده و کمترین تنش را ایجاد کند. از همین رو طالبان در پی انفجارهای اخیر و حوادث چند ماه گذشته به عنوان مسؤول برقراری امنیت و مقابله با ناامنی مدنظر قرار می گیرد، لذا این تناقض بین حکام طالب و نیروهای جنگاور آن وجود دارد. علاوه بر این برخی گروه های مافیایی نیز منافع خود را در تشدید ناامنی بویژه در مرزهای افغانستان می بینند. آنچه مسلم است طالبان مسؤول برقراری نظم و امنیت است و ضعف دولت در این عرصه تاکنون مشهود بوده است. از این رو در برخی موارد شایعاتی پیرامون نقش عوامل دولت قبل در انفجارهای اخیر مطرح شده که به نظر می رسد در راستای اقدامات تبلیغاتی طالبان برای رفع مسؤولیت است.