پایگاه خبری پیام آفتاب 9 حوت 1397 ساعت 10:29 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/89045/کمک-۱-۲-میلیون-دالری-جاپان-ماین-پاکی-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : کمک ۱٫۲ میلیون دالری جاپان برای ماین‌پاکی در افغانستان -------------------------------------------------- شارژدافر سفارت جاپان در کابل گفت: «ماین‌پاکی یکی از شرایط اساسی برای توسعه مانند زیرساخت‌ها و زراعت می‌باشد که به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مؤثر است.» متن : سفارت جاپان در کابل، برای دو پروژه ماین پاکی در ولایت های پروان، کاپیسا و ننگرهار ۱٫۲ میلیون دالر آمریکایی کمک کرد. سند همکاری این پروژه ها روز گذشته (چهارشنبه ۸ حوت) میان کیچی هارا، شارژدافر سفارت جاپان و فضل کریم فضل رئیس عمومی مؤسسه ماین پاکی و بازسازی افغانستان (OMAR) و عارف الله عظیمی رئیس مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان (AREA) امضا شد. فضل کریم فضل، رئیس عمومی مؤسسه ماین پاکی و بازسازی افغانستان (OMAR) در این برنامه گفت که این پروژه ها شامل پاک سازی ماین و آموزش دهی از خطرات ماین برای مردم در ولایت های پروان، کاپیسا و ننگرهار است. وی افزود: قرار است با استفاده از این کمک مالی جاپان، حدود ۱٫۶ کیلومتر مربع میدان های جنگی پاک سازی و زندگی بیشتر از ۱۴ هزار خانواده از ماین های زمینی و بقایای منفجر ناشده مصئون خواهد شد. به گفته فضل، انجام موفقانه این پروژه ها به مردم محل این فرصت را مهیا می سازد تا زمین های مملو از ماین را به منابع تولیدی برای معیشت خود تبدیل نماید. در همین حال، کیچی هارا، شارژدافر سفارت جاپان در کابل نیز گفت: ماین پاکی یکی از شرایط اساسی برای توسعه مانند زیرساخت ها و زراعت می باشد که به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مؤثر است. وی افزود که با درک اهمیت این مسئله در زیرساخت توسعه و اقتصاد تولیدی، جاپان منحیث یک همکار توسعه ای افغانستان، پروژه های ماین پاکی را از طریق پروژه های اساسی و بلا عوض خود کمک می کند. محمدشفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی ماین پاکی در این برنامه گفت که کشور جاپان در بخش ماین پاکی از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون برای پاک سازی ۲۶٫۵ کیلومتر مربع کمک مالی نموده است. به گفته وی، با کمک های مالی جاپان، بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ ماین ضد پرسنل و ضد تانک و حدود ۳۷ هزار بقایای انفجاری جنگ کشف و منهدم شده است. این در حالی است که جاپان در ماه حوت سال گذشته نیز ۱٫۲ میلیون دالر آمریکایی را برای دو پروژه ماین پاکی در ولایت های پروان و پنجشیر کمک کرده بود. جاپان منحیث دومین حامی مالی افغانستان پس از ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون بیشتر از ۶٫۶ میلیارد دالر کمک کرده است. کمک های مالی دولت جاپان برای افغانستان اکثراً در بخش های زیربنایی، زراعت، انکشاف روستایی، توسعه منابع بشری، صحت و معارف به مصرف رسیده است.