پایگاه خبری پیام آفتاب 15 دلو 1398 ساعت 11:27 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91925/وضعیت-دسترسی-اطلاعات-رسانه-ها-بدتر-شده-است -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها بدتر شده‌است -------------------------------------------------- ۳۰ رسانه از سراسر کشور در نامه ای ضمن ابراز نگرانی از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور گفتند که افغانستان در عرصهٔ دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر عقب‌گرد داشته‌است. متن : شماری از رسانه ها از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات انتقاد کرده و در نامه ای ۱۲ ادارهٔ دولتی را از بسته ترین ادارات دولتی در عرصهٔ دسترسی به اطلاعات معرفی کردند. در نامه این رسانه ها که امروز (سه شنبه ۱۵ دلو/بهمن) در منار آزادی در مرکز شهر کابل خوانده شد، آمده است که دادگاه عالی، دادستانی کل، اداره تدارکات ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دفتر رئیس جمهور، وزارت خارجه، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی امنیت ملی، بانک مرکزی و وزارت مالیه از اداراتی هستند که در زمینهٔ دادن معلومات به رسانه ها ضعیف عمل کرده اند. ۳۰ رسانه از سراسر کشور در این نامه ضمن ابراز نگرانی از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور همچنین گفتند که افغانستان در عرصهٔ دسترسی به اطلاعات در سال های اخیر عقب گرد داشته است. در بخشی از این نامه آمده: باوجود این که افغانستان یکی از مرگ بارترین کشور برای خبرنگاران در جهان است. رسانه های افغانستان آزادترین رسانه ها در منطقه بودند، اما بی تفاوتی های اخیر و چالش های فراراه دسترسی به اطلاعات این دست آورد را با خطر مواجه می سازد. امضا کنندگان این نامه می افزایند: دولت افغانستان با قانون حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه های آزاد برخورد دوپهلویی دارد. این رسانه ها از سانسور در تصویر پخش شده از مراسمی که حکومت افغانستان به حامیان ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها پیوست، به عنوان تازه ترین نمونه این رویکرد دولت یاد کرده اند. پیشتر دو عکس مشابه از حاشیهٔ نشست پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها منتشر شده بود که در یکی از آن ها عکس جنرال دوستم حذف شده بود. این دو عکس توسط دفتر سرور دانش و سفارت بریتانیا در کابل منتشر شده بود. رسانه ها در این نامه تأکید کردند که بی تفاوتی و برخورد فریبندهٔ دولت در این عرصه کم کم به یک امر عادی مبدل می گردد. آن ها همچنین از دولت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه ها خواستند که در عرصه های تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه ها اقدام کنند تا سیر آزاد معلومات، آزادی بیان و رسانه ها و دموکراسی جوان افغانستان حفظ گردد.