پایگاه خبری پیام آفتاب 26 سنبله 1392 ساعت 17:48 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/24253/مطرب-نذیر-ظفر -------------------------------------------------- عنوان : مطرب/نذیر ظفر -------------------------------------------------- متن : به استقبال از غزل شاعر و نگارنده ی چیره دست کشور، مرحوم استاد علی اصـغر بشیر هروی ---------------- مطرب ندارد بــــــــی تو بزم عا شقان ساز به تار عشق داری یک جهان راز به هر یک پرده آهنگت مقامیست به ســــــــحر آلوده باشد جان آواز صـــــــدای دل به تا ر آورده ی تو بدســـــت خویش داری کان اعجاز مرا غرق ســـماع کردی به سازت شدم از فرش تا عرش شان پرواز رسیدم جایی کانجا جمــله مستان یکی از دیگــــــری بودند جان باز ســـــــرود زندگی با جان شنیدم ندیدم غـــــــــــــیر آن یاران ممتاز نوشته نذیر ظفر لویزیانا 13/16/09