پایگاه خبری پیام آفتاب 1 اسد 1398 ساعت 10:44 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90494/انتخابات-پیش-رو-مملو-تقلب-تخلف-خواهد -------------------------------------------------- ​فضل‌الرحمان اوریا: عنوان : انتخابات پیش رو مملو از تقلب و تخلف خواهد بود -------------------------------------------------- «فضل‌الرحمان اوریا» کارشناس مسایل سیاسی بر این باور است که در انتخابات پیش‌رو شاید عده ای از مردم با گرفتن تحایف از نامزدان در انتخابات شرکت کنند، اما به‌طور کل حضور مردم بسیار کمرنگ خواهد بود. متن : فضل الرحمان اوریا کارشناس مسایل سیاسی بر این باور است که در انتخابات پیش رو شاید عده ای از مردم با گرفتن تحایف از نامزدان در انتخابات شرکت کنند، اما به طور کل حضور مردم بسیار کمرنگ خواهد بود. وی گفت، شماری از مردم با گرفتن پول و تحایف رأی خواهند داد، اما به طور قطع مردم به دلیل عدم اعتماد نسبت به کارکردهای مسئولان در کمیسیون انتخابات، حضور چندانی نخواهند داشت. اوریا تأکید کرد، چون حضور مردم سراسری و پرجوش نخواهد بود و رأی کمرنگ مردم نمی تواند به شفافیت کمک کند، بنابراین فرصت برای تقلب خود به خود فراهم می شود و نامزدان حکومتی از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را خواهند برد. این کارشناس مسایل سیاسی می گوید، بدون شک انتخابات پیش رو مملو از تقلب و تخلف خواهد بود که دست بالا را در این تخلف و تقلب نامزدان حکومتی دارند. وی تأکید کرد، نامزدان حکومتی در انجام تقلب سازمان یافته در شش میزان ریکارد خواهند بست و نقش مردم مانند گذشته همچنان مهم و سرنوشت ساز نخواهد بود.