پایگاه خبری پیام آفتاب 14 میزان 1395 ساعت 6:23 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/56519/خطرناک-ترین-آداب-رسوم-قبیله -------------------------------------------------- عنوان : خطرناک ترین آداب و رسوم قبیله ای -------------------------------------------------- افراد این قبیله پس از مرگ یکی از اعضای خود به خصوص رئیس قبیله انگشت دست کودکان قبیله را قطع و انگشتان قطع شده را در خاک دفن می کنند. آنها بر این باورند که چنین کاری آرامش را به مردگان آنها بازخواهد گرداند. متن : آیا می دانستید در برخی فرهنگ ها و بنا بر آداب و رسوم خود، مردم متعمدا و خودخواسته انگشتان دست خود و یا اطرافیانشان را قطع می کنند. این گزارش شما را با دلایل عجیب چنین اقدام نامطلوبی آشنا خواهد کرد. ۱. غم و اندوه قبیله Dagum Dani از بومیان پاپوآ گینه نو در اقیانوس آرام هستند. افراد این قبیله پس از مرگ یکی از اعضای خود به خصوص رئیس قبیله انگشت دست کودکان قبیله را قطع و انگشتان قطع شده را در خاک دفن می کنند. آنها بر این باورند که چنین کاری آرامش را به مردگان آنها بازخواهد گرداند. ۲. طعمه ماهی در برخی مناطق ساحلی آفریقا،زنانماهیگیر انگشت دست خود را قطع کرده و از آن به عنوان طعمه ماهی استفاده می کنند. آن ها انگشت قطع شده را وسط دریا می اندازند تا خوراک ماهی ها شود. آنها معتقدند که ماهی ها، انگشت قطع شده را می خورند و روزی دوباره آن را در درون ماهی دیگری خواهند یافت، زیرا انگشت قطع شده همچون نیروی آهن ربا ماهی های زیادی را به صاحب آن بازخواهد گردانید. ۳. درمان ضعف بینایی در قبیله شامبا (Shamba) در شمال شرقی تانزانیا، زنان برای درمانضعف بیناییفرزندان خود، انگشت دست آنها را قطع می کنند. ۴. عذرخواهی تبهکارانه یاکوزاها به عنوان ترسناک ترین و مخوف ترین مافیای جهان هستند. در صورت اشتباه و تخطی از قوانین گروه تبهکاری مجبورند، یکی از انگشتان دست را قطع کنند تا اشتباهشان به عنوان یک معذرت خواهی در نظر گرفته شود. ۵. درمان عجیب شب ادراری کودکان در قبیله زوسا (Xhosa) در جنوب شرق آفریقا، رسم عجیبی به نام Inqqithi وجود دارد که بنا بر آن، انگشت دست کودکانی که دچارشب ادراریهستند قطع می کنند تا ارواح خبیثه را از آن ها دور کنند. ۶. نمادی از وفاداری بسیاری از مردمحلقه ازدواجرا نمادی از دوام و پایداریپیمان ازدواجمی دانند؛ اما در قبیله خویسان (Khoisan) در جنوب غربی آفریقا به جای حلقه و برای نشان دادن پایداری در ازدواج، یکی از انگشتان دست را قطع می کنند. تابناک