پایگاه خبری پیام آفتاب 11 عقرب 1398 ساعت 17:08 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91132/کمیسیون-انتخابات-یک-میلیون-۸۴۳-هزار-۱۰۷-رأی-معتبر-شناخته-شد-۸۶-رای-توسط-شرکت-درمالوگ-ابطال -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون انتخابات: یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌شد / ۸۶ هزار رای توسط شرکت درمالوگ ابطال شد -------------------------------------------------- کمیشنر کمیسیون انتخابات، در یک نشست خبری گفت که بیش از یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳ معلومات بایومتریکی به سرور مرکزی منتقل شده بود، اما شرکت درمالوگ یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته‌است. متن : کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که گزارش تصفیه آرا در سرور مرکزی از سوی شرکت درمالوگ به این کمیسیون سپرده شده است. اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون انتخابات، در یک نشست خبری گفت که بیش از یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳ معلومات بایومتریکی به سرور مرکزی منتقل شده بود، اما شرکت درمالوگ یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی را معتبر شناخته است. تفاوت میان این دو آمار ۸۶ هزار و ۲۲۶ رأی است. شرکت درمالوگ، تهیه کننده دستگاه بایومتریک انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان است و مدیریت سرور مرکزی را برعهده دارد. اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، روز شنبه (۱۱ عقرب) در یک نشست خبری گفت که شرکت درمالوگ آرای تکراری، عکس تکراری، عکس از روی عکس و آرای استفاده شده پیش از ساعت هفت صبح و پس از ساعت پنج شام را که در روز انتخابات به کار گرفته شده، تصفیه کرده است. وی از جانب دیگر گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آماری را که از سوی شرکت درمالوگ به دست آورده است، مطالعه و بررسی می کند تا میزان حضور مردم را براساس هر ولایت مشخص کند. همچنین این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به زودی شمار مراکزی که باید بازشماری شود، مشخص خواهد شد. اورنگ زیب همچنین گفت که هیچ مشکل فنی برای اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۳ عقرب وجود ندارد.