پایگاه خبری پیام آفتاب 4 حوت 1386 ساعت 10:01 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/1841/قیام-سوم-حوت-کابل -------------------------------------------------- عنوان : قیام سوم حوت کابل -------------------------------------------------- جهاد و مبارزه مردم افغانستان در مقابل اجانب و بیگانگان ریشه در تاریخ افغانستان دارد. اما این صفحه اخیر از تاریخ زرین افغان زمین مملو از رشادت و فداکاری مردان و زنانی است که با دست‌های خالی و قلب‌هایی از ایمان به ذات یگانه یکتا بر سپاه تاریکی خروشید. متن : به نام او که زنجیر بندگی را از پای اشرف مخلوقات باز نمود تا بنده و برده دیگران نباشد. جهاد و مبارزه مردم افغانستان در مقابل اجانب و بیگانگان ریشه در تاریخ افغانستان دارد. اما این صفحه اخیر از تاریخ زرین افغان زمین مملو از رشادت و فداکاری مردان و زنانی است که با دست های خالی و قلب هایی از ایمان به ذات یگانه یکتا بر سپاه تاریکی خروشید. سپاهی که بوق و کرنای آن تمام جهان را پر کرده بود. ابرقدرتی که پایه های سست و عنکبوتیش سرانجام به همت و شهامت دلیر مردان و زنان افغان سرنگون شد. سربازان روس در شش جدی ۱۳۵۸ به افغانستان تجاوز نمودند. کابل زیر ظلم و ستم جنایات روس ها و خودفروخته هایش به سختی نفس می کشید. گویی سربازان روس آمده بودند تا ابد در دیار آزادگان بمانند. آمده بودند تا به اصطلاح آزادی و آسایش را به مردم هدیه کنند. اما روس ها همه چیز را از مردم افغانستان گرفتند. در حقیقت با رفتار و عمل خود آن هم نه پس از گذشت چند سال که از همان آغازین روزهای اشغال وطن، وحشت و اختناق را جایگزین کردند. چندان که نفس ها در سینه ها حبس شده بود. خفاشانی که می خواستند تا با خون پاکان خود را سیراب نمایند. اما این یک روی سکه بود، روی دیگر سکه، اراده شکست ناپذیر و روح بیگانه ستیز مردم مسلمان افغانستان بود که از دید و نظر اشغالگران به دور مانده بود. آنان غافل از این بودند که روزی نه چندان دور فریادهای در سینه مانده آنان پر و بال می گشاید و افغانستان را به گورستان سوسیال امپریالیزم مبدل می کند. روز دوم حوت فرارسید، روزی که سپیدی قلوب دلیرمردان، چهره سیاه دژخیمان را هویداتر ساخت. دکانداران دکان های خویش را به نشانه اعتراض بستند. روز دوم حوت در حال سپری شدن بود. شب چادر سیاه خویش را بر زمین و آسمان افکنده بود. تپش قلب های مردم کابل نشان از شور و هیجانی داشت که در طنین الله اکبر آنان پرتو انداخت. فریادهای الله اکبر مردان، زنان، کودکان و پیرمردانی که نوای زمینیان را به آوای آسمانیان دوخته بود. طنین الله اکبر بیوه زنانی که سوز جگرشان قلب های یخ بسته اشغالگران را به تشویش و اضطراب انداخته بود. فریادهای کودکان یتیمی که سرشک چشمانشان الماس هایی بود که درخشش و برندگی آن سینه های سنگدلان را پاره می نمود. پیرمردانی که چین و چروک صورتشان همراه با صدای الله اکبر فریادی به بلندای تاریخ و بر همه ظلم ها و ستم ها بود و مادرانی که داغ جگرگوشه های شان بر قلب های آنان سنگینی می کرد. آن شب با طنین الله اکبر سبکبارتر از همیشه آتشی از خشم بر سر دشمنان ریخت. فریادهای برادرانی که از شهر کهنه کابل که برخلاف کهنگی نامش طراوت و شادابی بهاران و غریو و خروش طوفان را داشت؛ همراه با طنین تکبیرهایی از پشت بام های شوربازار، ده افغانان، شیردروازه، کارته پروان، جمال مینه، خیرخانه، قلعه جواد، وزیرآباد و کوته سنگی کاخ استبداد متجاوزین و دست نشاندگانش را به لرزه انداخت و رؤیای خوش آنان را به کابوسی وحشتناک مبدل ساخت. بعد از تکبیرهایی که دل ها را به هم پیوند داد، تکبیرهایی که فرشتگان آسمان نیز با بال های خویش نوازشگر آنان و با صدای خویش همراه آنان بودند، قیام مردم شروع شد؛ که گام های استوار و محکم آنان بر سنگفرش های کابل رعشه بر اندام اجانب انداخت؛ که با فیرهایی به سوی مردم درصدد سرکوب مقاومت بودند. سیاهی شب در حال سپری شدن بود و نوید سپیدی صبح و مژده پیروزی می داد. صبح ۳ حوت ۵۸ روزی که آلاله های سرخ در پایتخت غیوران همیشه تاریخ، رویید. آلاله هایی که شربت آزادگی را از دست سرور آزادگان جهان حسین بن علی (ع) نوشیده بودند. سوز سرمای طبیعت و قلب های یخ بسته استعمارگران نتوانست مانع شکوفایی آلاله های و شقایق ها شود. مردم در جمال مینه و کوته سنگی به مراکز پلیس حمله کردند و در وسط شهر کابل دفتر فرهنگی روس ها حمله نمودند. در نزدیکی چهارراهی حاجی یعقوب زنان همگام با مردان در حال راهپیمایی و شعار دادن بودند. عده بسیاری سینه های خویش را سپر گلوله های متجاوزین قرار دادند تا وطن و ناموسشان محفوظ بماند. در شامگاهان آن روز آسمان خونین کابل گواه بر ۲۰۰۰ کشته ای بود که برای آزادی وطن جانشان را فدا نمودند. بنابر اظهار نظر برخی از شاهدان عینی این قیام، طنین های الله اکبر آن شب نیز از سراسر شهر کابل شنیده می شد که نشان از همت و غیرت مردم کابل، برای ادامه مبارزه بود که البته این بار شور و هیجان و سوز و گداز بیشتری داشت. هنوز سرک های رنگین به خون شهدای کابل خشک نگردیده بود که شیر زنان کابل که در دامن مام میهن و مادران غیور و مسلمان و رودابه ها پرورش یافته بودند، ناهیدهایی که درخشش و زیبایی آسمان کابل جلوه ای از فروغ سرخ رنگ آنان است. دخترانی که با سلاح ایمان و سپر عفت و حجاب از مکاتبی که نام های این مکاتب، ستارگان علم و ادب این سرزمین می باشد؛ از مکتب رابعه بلخی شاعره ای که شهید راه عشق می باشد، از ملالی که شهید راه وطن در مقابل انگلیسی ها است و مکاتب دیگری چون عایشه درانی، آمنه فدوی، ثریا، زرغونه، آریانا، همراه، همگام و همدل بر ظلم و استبداد شوریدند تا چشمان شهلای خویش را به خون خویش سرخ سازند و اثبات نمایند تا هنگامی که خون در رگ هایشان جاری است، نخواهند گذاشت پرچم ظلم و استبداد برافراشته بماند. گرمای قلوب آزاد اندیشان خاموش نشد و آرزوهای کرملین و دست نشاندگانش را به خاک برد. استاد خلیل الله خلیلی آن زیبا سخن رخ در نقاب خاک کشیده چه زیبا تصویر قیام دختران کابل و کشته شدن ناهید ساعدی دختر داکتر ساعدی را به سروده است. هزاران دختر تکبیرگو از هر کنار آمد حرم پروردگان ناز سوی کارزار آمد پی صید کبوتر میگ های مرگبار آمد صدای توپ دشمن از سر بالا حصار آمد یکی از صف برون آمد چو ماه محفل آرایی فرشه صورتی، فرخ رخی، خورشید سیمایی سیه پوستی، سیه چشمی، غزالی، سرو بالایی لب جان بخش خود بگشاد و با جانسوز آوایی به خاک ما چرا ای بی خدایان پای بنهادید به جان ما چرا ای داعیان صلح افتادید شما بنیانگذار جور و تزویر و بیدادید ستمکارید و آدمخوار و خون آشام و جلادید کجا شد دعوی صلح و حقوق و خدمت انسان کرملین خانه انسان بود یا لانه شیطان؟ چرا یک ملت آزاد شد در اشک و خون غلطان چرا کشتید این زن ها چرا کشتید این طفلان زخشم اشک بارش شعله آتش نمایان بود ز هر حرفش شرار خشم و برق غلیظ تابان بود به دستش بیرق محراب و منبر بال افشان بود هنوزش حرف های آتشین در سینه پنهان بود برآمد از سپاه کفر بانگ آتشین تیری مقارن با صدای خنده فرمانده پیری از این سو شد به سوی عرش بالا بانگ تکبیری دریغا گشت ناهید وطن ماه زمین گیری به کابل کوچه کوچه عرضه محشر به پا گردید سراپا باستانی شهر ما ماتمسرا گردید سپاه کفر در ملک خدا فرمانروا گردید زخون کشتگان صد نوبهار غم بنا گردید این یک نمای کلی از آن روز تاریخی بود. روزی که مشعل آزادی و آزادگی بار دیگر در برابر دومین امپراتور جهان خوار روشن شد و درسی که سال ها پیش به استعمار انگلیس داده بود این بار به استعمار تجاوز طلب شرق داد. ما اینک پس از ۲۸ سال که از ۳ حوت ۵۸ می گذرد، ضمن آن که یاد و خاطره شهدای گلگون کفن ۳ حوت و سایر شهدای راه عزت و استقلال را گرامی می داریم، این نکته را خاطر نشان می سازیم که کشور افغانستان در آزمون دیگری به سر می برد و جهان خوار سومی با توجیه دروغین مبارزه با تروریسم به سرزمین و مردم افغانستان تجاوز نموده است. ادعای کسانی که می گفتند که آمده ایم تا به افغانستان جنگ زده و استبدادزده، حقوق بشر، دموکراسی و آزادی هدیه کنیم و بنیادهای ویران شده را از نو بسازیم و و و... به راستی افغانستان به کدام یک از این نویدها و وعده های پر از زرق و برق و دهان پر کن دست یازیده است؟ آیا ترورها، ناامنی های روبه گسترش، هجوم هیولای فقر و گرسنگی، کشت و تولید بیش از پیش مواد مخدر و تنگناهای معیشتی و بی سرپناهی مردم افغانستان و قطع شدن انگشتان دست ها و پاهای ده ها زن و مرد و کودک بر اثر سرمای زمستان یک نمونه دلخراش از این مقوله است. همان بهشت برینی است که برای ما وعده داده بودند؟! آیا بازگشت آرام آرام گرده تحجر و وحشت، همان مبارزه و ریشه کن کردن تروریسم است؟! این ها و ده ها حقیقت تلخ و ناگفته دیگر را باید نشان و دلیل آن دانست که مهره های اشغالگر جای خود را به یکدیگر داده اند. پس فراروی ما سوم حوت های دیگر صف کشیده اند تا مردان و زنان ما آن را به سمت و سویی هدایت کنند که بار دیگر به آزادی و استقلال کشور بیانجامد. امید به یک افغانستان مستقل آزاد و کهن و پیشرفته تنها آرزوی ماست. به امید آن روز