پایگاه خبری پیام آفتاب 18 دلو 1394 ساعت 15:34 http://www.payam-aftab.com/fa/news/47671/کی-جی-بی-افغانستان-دانلود -------------------------------------------------- معرفی کتاب؛ عنوان : کی‌جی‌بی در افغانستان + دانلود -------------------------------------------------- پیام آفتاب: معرفی کتاب «کی‌جی‌بی» در افغانستان، نوشته «واسیلی متروخین» بایگان ارشد کی‌جی‌بی و ترجمه «داکتر حمید سیماب» متن : کتاب کی جی بی در افغانستان، نوشته واسیلی متروخین بایگان ارشد کی جی بی می باشد که به همت داکتر حمید سیماب به دری ترجمه شده است. این کتاب در 6 جدی 1394 (27 دسامبر 2015) منتشر شده است. مسئولیت ترتیب و صفحه آرایی این کتاب به عهده حزب همبستگی افغانستان بوده است. در ذیل فهرست مطالب این کتاب را مشاهده می کنید: -در حاشیۀ نسخۀ چاپی کی جی بی در افغانستان -نکته یی چند قبل از خوانش کی جی بی در افغانستان -پایه گذاری حزب -کودتای ثور -کودتای ماه سپتمبر (سنبله ۱٣۵٨) حکومت صد روزۀ حفیظ الله امین -کودتای دسمبر (٦ جدی۱٣۵٨) مرحلۀ نوین و تکاملی انقلاب ثور -جنگ شوروی در افغانستان -ناسازگاری -تخم و ترکۀ کی جی بی -دشمن شماره یک -تصاویر تعدادی از چاکران روس که در کتاب نام گرفته شده اند -ضمیمه: کی جی بی و کی جی بی زادگان در افغانستان برای دانلود این کتاب اینجا را کلیک کنید.