پایگاه خبری پیام آفتاب 23 اسد 1399 ساعت 9:08 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93751/صدیق-الله-توحیدی-ادارات-دولتی-باید-وادار-پاسخگویی-شوند -------------------------------------------------- عنوان : صدیق‌الله توحیدی: ادارات دولتی باید وادار به پاسخگویی شوند -------------------------------------------------- رئیس بخش دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان گفت که یک صفحه آنلاین برای درج شکایت‌های خبرنگاران ایجاد شده‌است که با استفاده از این صفحه خبرنگاران می‌توانند در اسرع وقت شکایت‌های‌شان را در کمیته مصونیت درج کنند. متن : کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیته مصونیت خبرنگاران افغان روز چهارشنبه (۲۲ مرداد/اسد) تفاهم نامه ای را به امضا رساندند که براساس آن این دو نهاد در زمینه پی گیری شکایت های خبرنگاران همکاری می کنند. صدیق الله توحیدی، رئیس بخش دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در همین رابطه گفت که یک صفحه آنلاین برای درج شکایت های خبرنگاران ایجاد شده است که با استفاده از این صفحه خبرنگاران می توانند در اسرع وقت شکایت های شان را در کمیته مصونیت درج و کمیته، آن را با نهادهای مسوول، از جمله کمیسیون دسترسی به اطلاعات در میان بگذارند. توحیدی هدف از ایجاد این صفحه را سهولت برای خبرنگاران و موجودیت آدرسی مشخص برای درج شکایت های آن ها دربارهٔ مشکلات ناشی از دسترسی نداشتن به اطلاعات خواند. وی گفت: کمیته متعهد است که این شکایت ها را با کمیسیون پی گیری و نتیجهٔ آن را با خبرنگاران در میان می گذارد. این به این منظور بود که بیشترین شکایات را از دسترسی نداشتن به اطلاعات داشتند. در بسیاری از موارد خبرنگاران فرصت درج شکایات را نداشتند یا هم فرصت مراجعه مستقیم را نداشتند. رئیس بخش دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران با تأکید بر اینکه خبرنگارانی که از هر مرجع و اداره ای شکایت دارند، می توانند شکایت شان را درج کنند، افزود: برای خبرنگاران در این صفحه راهنمایی های کتبی و صوتی وجود دارد، تا آن ها بتوانند شکایت های شان را درج کنند. صدیق الله توحیدی تصریح کرد که مشکل دسترسی نداشتن به اطلاعات یک مشکل قدیمی است و با وجود اینکه قانون دسترسی به اطلاعات توشیح و نافذ شده، هنوز هم کماکان این مشکل به قوت خود باقی است. رئیس بخش دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان تصریح کرد که باید ادارات دولتی وادار به پاسخگویی شوند و یگانه راه حل مشکل دسترسی نداشتن به اطلاعات تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات است. وی تأکید کرد که اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود، مشکلات دسترسی به اطلاعات کاهش خواهد یافت.