پایگاه خبری پیام آفتاب 29 عقرب 1400 ساعت 10:50 http://www.payam-aftab.com/fa/news/98206/شهردار-مزارشریف-خواستار-رسیدگی-جدی-مشکلات-محیطی-محلی-مردم -------------------------------------------------- عنوان : شهردار مزارشریف خواستار رسیدگی جدی به مشکلات محیطی و محلی مردم شد -------------------------------------------------- شهردار مزارشریف که در نشستی با رؤسا، آمرین و مدیران بخش‌ها و تشکیلات این اداره صحبت می‌کرد، گفت که برنامه نظم شهری در روضه مبارک آغاز و اجرا می‌گردد. متن : وی می پذیرد که در چند سال اخیر در نقاط مختلف شهرمزارشریف مردم با مشکلات و چالش های محیطی و محلی مواجه هستند، تأکید کرد که باید به این مشکلات رسیدگی جدی شود. شهردار مزارشریف طی این جلسه مشورتی تصمیم گرفت که کارهای ذیل را در چند روز آینده رهبری، کارمندان و منسوبین این اداره برای بهبود وضعیت شهر انجام دهند. * مدیریت تنظیم مارکت ها، مدیریت حفظ و مراقبت، انضباط شهری و پولیس شهری مسئولیت دارند که همه روزه در قسمت نظم شهری بیشتر تلاش نمایند. *به مدیریت تنظیم مارکت ها، مدیریت حفظ و مراقبت، انضباط شهری و پولیس شهری وظیفه داده شد که از گذاشتن غرفه و کراچی های خود سر که از سوی افراد استفاده جو و فرصت طلب صورت می گیرد هر چه عاجل مانع و هیئت رهبری شاروالی را در جریان بگذارند. *به مدیریت تنظیم مارکت ها، مدیریت حفظ و مراقبت، انضباط شهری پولیس شهری وظیفه داده شد که برنامه نظم شهری را در داخل روضه مبارک آغاز و تطبیق نمایند. *ساحات آسیب پذیر در نواحی دوازده گانه که از سوی آمرین نواحی شناسایی می شوند، مسئولین بخش ها مسئولیت دارند که به چنین مشکلات که مردم سال های سال با آن دست و پنجه نرم می کنند به آن رسیدگی نمایند. *قرار است در هفته جدید یک هیئت مختلط از مقامات ذیصلاح از مرکز کشور وارد شهر مزارشریف شود و ساحات غضب شده دولتی را که از سوی افراد زورمند و قانون شکن قبلاً غضب گردیده است شناسایی و دوباره به حکومت تحویل نمایند. *مدیریت عمومی املاک، پلانگذاری، ریاست عمومی خدمات سکتوری و تخنیکی و ملکیت ها مسئولیت دارند که در راستای شناسایی ساحات غضب شده دولتی تلاش نمایند. *هیچ کارمند و مأمور دولتی حق ندارد که بخاطر انجام کار از مستأجرین پول توقع نمایند. در صورت آگاهی با رشوه دهنده و رشوه گیرنده مطابق به نظام طالبان برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد و آنگاه حق شکایت را نخواهند ندارند. *برق شهر مزارشریف و اداره شاروالی مربوط به ریاست شاروالی مزارشریف می شود. در صورت آگاهی از اشخاص و افرادی که از برق شهر مزارشریف به طور غیرقانونی استفاده می نمایند مطابق به قانون طالبان برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد و آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت. *همه کارمندان مکلف اند که به حاضری قلمی و الکترونیکی مطابق به وقت تعین شده خود را عیار نمایند. و به مسئول بخش حاضری تأکید شد به کارمندانی که بدون عذر موجه و شرعی می باشد هیچ نوع مراعات صورت نگیرد. *کارمندان خیالی دیگر در شاروالی مزارشریف جا ندارند و به همه شعبات و آمرین نواحی دوازده گانه وظیفه داده شد که کارمندان خیالی شان را روی یک جدول به شخص شاروال مزارشریف پیشکش نمایند. گفتنی است که شهرمزارشریف دارای دوازده ناحیه می باشد که بیش از یک نیم میلیون نفر در این شهر زندگی می کنند.