پایگاه خبری پیام آفتاب 24 حوت 1394 ساعت 19:03 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/49499/مرگ-ناگهانی-مجری-اوکراینی-برنامه-زنده-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : مرگ ناگهانی مجری اوکراینی در برنامه زنده+فیلم -------------------------------------------------- مرگ ناگهانی مجری اوکراینی در برنامه زنده+فیلم متن : مرگ ناگهانی مجری اوکراینی در برنامه زنده