پایگاه خبری پیام آفتاب 7 قوس 1391 ساعت 12:48 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/19735/مغول-پارت -------------------------------------------------- عنوان : مغول پارت -------------------------------------------------- گروه مغول پارت، از دامن «تنظیم نسل نو هزاره» که در سال ۱۳۵۱ در پاکستان تشکیل شده بود برخاست و مبنای تفکر اجتماعی مائوئیست‌هایی قرار گرفت که در کابل بر محور آقایان محمداسماعیل مبلغ و صادقی پروانی فعالیت می‌کردند. متن : گروه مغول پارت، از دامن تنظیم نسل نو هزاره که در سال ۱۳۵۱ در پاکستان تشکیل شده بود برخاست و مبنای تفکر اجتماعی مائوئیست هایی قرار گرفت که در کابل بر محور آقایان محمداسماعیل مبلغ و صادقی پروانی فعالیت می کردند. محمداسماعیل مبلغ بعداً به عنوان متفکر اندیشهٔ فاشیستی مغولیسم ظهور کرد و آن را در جزوه ای به نام سید گرایی تدوین نمود. این اندیشه بعداً مبنای حرکت سیاسی و فکری حزب وحدت قرار گرفت و رشد کرد تا این که برجامعهٔ هزاره مسلط شد. شهید محمد منتظری، در سفری که در سال ۱۳۵۲ به افغانستان داشت در رابطه با مغول پارت چنین نوشته است: تشکیلاتی که دارای ناسیونالیسم مغولی می باشد، در صددند که هزاره ها را دور و بر خود جمع کنند و حتی در قسم نامهٔ خود که در مرامنامهٔ شان دیدم به چنگیزخان قسم می خورند و از این دم می زنند که قوانین کتاب چنگیز [یاسا] را پیاده کنند. البته افکار هزارگی دیگری هم وجود دارد که اسلامی هستند. مردم هزاره با این که رنج ها دیده اند، ولی دم زدن از افکار هزارگی و تکیه روی نژاد خاص، علاوه بر این که غیر اسلامی است، اصولاً برای خود این نژاد هم زیان بخش است و حساسیت دیگر نژادها را بیشتر و باعث طرد و ناراحتی بیشتر آنان خواهد شد و نظر به این که شیعه مذهب هستند، مذهب شیعه هم مورد حساسیت قرار خواهد گرفت.(۱) *** ۱- فرزند اسلام و قرآن، دفتر دوم، واحد فرهنگی بنیاد شهید، تهران ۱۳۶۲، ص ۷۳۶ ۷۳۷.