پایگاه خبری پیام آفتاب 15 قوس 1397 ساعت 13:26 http://www.payam-aftab.com/fa/article/86550/افغانستان-ایران-احمد-علی-کهزاد -------------------------------------------------- دانلود نسخه pdf مقاله افغانستان و ایران عنوان : افغانستان و ایران / احمد علی کهزاد -------------------------------------------------- آقای کهزاد در آن زمان مدیر کل موزیم افغانستان بود و مطالعات وسیعی در رابطه با تاریخ باستان داشت. ایشان که رئیس انجمن تاریخ افغانستان نیز بود، در زمینه تدوین تاریخ افغانستان و در واقع تاریخ سازی برای افغانستان مطابق خواست و اراده حاکمان وقت این کشور، تلاش های زیادی نمود. متن : افغانستان و ایران عنوان مقاله ای است که مرحوم احمد علی کهزاد، در مورخه 19/7/1330 در موزة ایران باستان در تهران ارائه کرده بود. آقای کهزاد در آن زمان مدیر کل موزیم افغانستان بود و مطالعات وسیعی در رابطه با تاریخ باستان داشت. ایشان که رئیس انجمن تاریخ افغانستان نیز بود، در زمینه تدوین تاریخ افغانستان و در واقع تاریخ سازی برای افغانستان مطابق خواست و اراده حاکمان وقت این کشور، تلاش های زیادی نمود. آنچه که در این مقاله مورد توجه است این است که آقای کهزاد، تاریخ باستان افغانستان را برخلاف کتاب ها و نوشته های دیگرش در یگانگی با ایران نوشته و برپیوند تاریخی، فرهنگی و سیاسی دو ملت افغانستان و ایران تأکید کرده است. در حالی که ایشان در انجمن تاریخ سعی کرده بودند به کمک سایر نویسندگان افغان، تاریخ ایران و افغانستان را از ابتدا دوگانه و جدا از هم تدوین نموده و دو ملت را به نحوی بیگانه و رقیب متخاصم قلمداد نماید. با توجه به اهمیت موضوع و نیز نقش منفی که آقای کهزاد آگاهانه یا نا آگاهانه در ایجاد اختلاف و دوگانگی تاریخی و فرهنگی میان افغانستان و ایران داشت، انتشار این مقاله برای روشن شدن فتنه جدایی تاریخی و فرهنگی بسیار مهم است. آقای کهزاد در این مقاله تمام رشته هایی را که برای دوگانگی تاریخی و فرهنگی میان افغانستان و ایران در نوشته های دیگرش بافته بود تا حدی زیادی پنبه کرده است. قابل ذکر است که به منظور ایجاد سهولت در خواندن و درک مطلب، عنوان های داخل مقاله باتوجه به موضوعات مطرح شده توسط نویسنده این سطور ایجاد شده اند. سید محمد باقر مصباح زاده برای دانلود این جزوه کلیک نمائید