پایگاه خبری پیام آفتاب 25 جدی 1398 ساعت 10:30 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91770/غنی-حکومت-مبارزه-زورمندان-افراد-مسلح-غیرمسئول-جدی -------------------------------------------------- عنوان : غنی: حکومت در مبارزه با زورمندان و افراد مسلح غیرمسئول جدی است -------------------------------------------------- رئیس‌جمهور محمداشرف غنی می‌گوید که حکومت با تهیهٔ فهرست زمین‌های غصب‌شده، هویت غاصبان آن را افشا و خودشان را ممنوع‌الخروج می‌کند. متن : ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای اعلام کرد که که محمداشرفغنی روز سه شنبه(۲۴ جدی/دی) در دیدار با شماری از باشندگان ناحیهٔ پنجم شهرداری کابل گفت کهحکومت با تهیهٔ فهرست زمین های غصب شده، هویت غاصبان آن را افشا و خودشان را ممنوع الخروج می کند. رئیس جمهور گفت که حکومت در راستای مبارزه با زورمندان و افراد مسلح غیرمسئول جدی است و در صورت نیاز، دستور استعمال قوه و عملیات را در برابر آنان را صادر خواهد کرد، زیرا حوصله مردم به پایان رسیده است. وی گفت که دیگر زورمندان در ناحیهٔ پنجم باعث آزار و اذیت مردم نخواهند شد. غنی تصریح کرد که تمام زمین های غصب شده از نزد غاصبین گرفته می شود و به والی کابل هدایت داده ام که در این بخش اقدامات جدی نماید. وی افزود که مشکلات امنیتی باید طبقه بندی شود و یک کمیتهٔ به منظور تشخیص عاملین آزار و اذیت، تهدید، کشتار و صدمه رسانیدن به مردم، ایجاد گردد. رئیس جمهور نقش بزرگان، علمای کرام و وکلای گذر را در بخش امنیت و مصئونیت زنان مهم خواند و گفت که در حوزه های امنیتی پولیس دفاتری برای امنیت زنان ایجاد گردد. وی افزود که مشارکت و حضور فعال زنان باید افزایش یابد و همچنان ظرفیت های آنان مورد تحلیل قرار گیرد. غنی گفت: اینکه چه تعداد افراد جواز حمل سلاح دارند و چرا سلاح حمل می کنند، باید تشخیص گردد و همچنان پروسهٔ توزیع جواز اسلحه به حالت تعلیق درآید. رئیس جمهور به شاروال کابل هدایت داد تا ساحات پارک های تفریحی اطفال و زنان را مشخص سازد و ساحه سیلو را برای پارک اهالی خوشحال خان مینه، اختصاص دهد. وی تصریح کرد که مشکل جوی آب شهرک سعادت حل گردد و تمام ساختمان های بلند منزل تفتیش شوند. ساختمان هایی که فیلترهای معیاری تصفیه دود را نصب نکرده اند، مسدود و در صورت تخلف، امر تخریب این ساختمان ها را خواهم داد. غنی گفت که پلان واضح حفاظت از محیط زیست ترتیب گردد و به وزارت معارف هدایت داد تا هر مکتب را به یک باغ مبدل نماید. مشکل برق و آب آشامیدنی شهر کابل تا سه سال دیگر به شکل اساسی رفع خواهد شد. رئیس جمهور در انتهای سخنانش، گفت که با اعمار شش هزار مکتب، مجهز ساختن آن با تکنالوژی و انترنت، مشکلات موجود در معارف به گونهٔ اساسی حل خواهد شد. وی افزود که مکاتب خصوصی بر اساس کیفیت عیار و در هر ماه پیشرفت واضح در ناحیهٔ پنجم به میان آید.