پایگاه خبری پیام آفتاب 20 حمل 1395 ساعت 14:16 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/85542/اطلس-غنی-شده-پوشش-گیاهی-افغانستان-تهیه -------------------------------------------------- عنوان : ​اطلس غنی شدهٔ پوشش گیاهی افغانستان تهیه شد -------------------------------------------------- متن : میرامان حیدری، معین وزارت زراعت در مراسم گشایش راهکار پورتل معلوماتی زراعتی و اطلس غنی شده پوشش گیاهی افغانستان در کابل، یک شنبه ۲۹ حمل گفت: ما بعد از کوشش فراوان قادرشدیم تمام اراضی کشور را از طریق هوا نقشه برداری کنیم. این بررسی به ما فرصت می دهد، تا ساحات و مناطق مختلف کشور را شناسایی کرده و از آن مناطق با شیوه های جدید زراعتی استفاده کنیم. معین وزارت زراعت گفت، کار ایجاد اطلس پوشش گیاهی افغانستان برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، اما به دلایل تخنیکی و دقت بیشتر در ارایه داده ها، تأیید ارقام نقشه زمینی پوشش گیاهی و دسترسی به تمام روستاها، در سال ۲۰۱۴ نقشه برداری دوباره هوایی با دقت بیشتر از اراضی کشور صورت گرفت. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری می گوید که این نقشه برداری در ۲۵ صنف تنظیم شده که شامل تفکیک و شناسایی ساحات آبی و للمی، باغستان، تاکستان، جنگل ها، چراگاه ها، محلات مسکونی، زمین های بکر و بایر، پوشش برف های دایمی و باتلاق ها است. حیدری هم چنان گفت که نقشه برداری هوایی از اراضی کشور با هواپیماهای مخصوص انجام یافته و ظرفیت زمین های آبی و للمی، باغستان ها، تاکستان ها، چراگاه ها و پوشش جنگلی را با تفکیک درختان سوزن برگ و پهن برگ با دقت کامل نشان داده شده است. معین وزارت زراعت گفت که این دست آورد، راه را برای تطبیق پالیسی ها، استراتژی ها و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و به خصوص در بخش زراعت هموار می کند و سرعت عمل برنامه های تطبیقی را بیشتر از پیش آماده می سازد. او گفت: هم اکنون احصاییه دقیق زمین های زراعتی را در سطح ولسوالی ها در اختیار داریم، که این احصاییه ها می تواند نیاز جدی پالیسی سازان و برنامه ریزان را در راه خودکفایی افغانستان بر طرف بسازد. در همین حال تومیو شیچیری، نماینده سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد برای افغانستان گفت: ما راه طولانی را برای ایجاد اطلس غنی شده پوشش گیاهی افغانستان پیمودیم و هدف این پروژه، تقویت و رشد ظرفیت ها برای تحلیل و ارزیابی و تطبیق استراتژی ها است. به گفته او این پروژه ها برای تحکیم اقتصاد زراعتی افغانستان کمک می کند. او گفت که راهکار معلوماتی زراعتی افغانستان می تواند اثرات منفی تغییرات اقلیمی را نشان داده و در پالیسی ها، تصمیم گیری ها و راهبردها مفید واقع شود. از سوی دیگر وزارت زراعت از گشایش سیستم آن لاین معلومات زراعتی افغانستان خبر می دهد و می گوید که در این سیستم، تمام آمار و ارقام مربوط به احصاییه زراعتی، کانال های آبیاری و سربندهای کشور گنجانیده شده و در اختیار همگان قرار دارد. جان لاتم، آمر ارشد تخنیکی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد گفت که با توسعه این سیستم می توان به صورت دوام دار از منابع طبیعی نظارت کرد و به گونه سالانه محصولات را پیش بینی و از دوگانگی در تطبیق پروژه ها جلوگیری به عمل آورد. جان لاتم هم چنان گفت که هدف اصلی در راهکار معلوماتی و اطلس غنی شده پوشش گیاهی افغانستان مدیریت منابع طبیعی و توسعه اقتصادی این کشور و گزارش دهی فعال است.