پایگاه خبری پیام آفتاب 12 سرطان 1395 ساعت 12:33 http://www.payam-aftab.com/fa/news/53682/کاکای-اشرف-غنی-جانشین-حامد-کرزی-سفارت-افغانستان-مسکو -------------------------------------------------- عنوان : کاکای اشرف غنی جانشین کاکای حامد کرزی در سفارت افغانستان در مسکو شد! -------------------------------------------------- پیام آفتاب: رئیس جمهور غنی در حکمی کاکای خود را به جای کاکای حامد کرزی به عنوان سفیر افغانستان در مسکو منصوب کرد. متن : به گزارش پیام آفتاب، عبدالقیوم کوچی از حامیان سرسخت محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و از نزدیکترین افراد به وی محسوب می شود. پیش از این عزیزالله کرزی کاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سال های متوالی سفیر افغانستان در مسکو بود. روزنامه ماندگار در همین رابطه به نقل از آگاهان می نویسد: عزیزالله کرزی و قیوم کوچی هیچ کدام شایسته سفارت افغانستان در یکی از بزرگترین کشورهای جهان نیستند. از یک سو این دو فرد پیر و سال خورده هستند و از سوی دیگر، ظرفیت و قابلیت های یک دیپلومات را ندارند تا بتوانند از پس یک مأموریت دشوار مثل سفارت برآیند. نگاه های تنگ خانوادگی و قبیله ای سبب شده است که رهبران کشور نتواند از دایره بسته خانواده و قبیله خویش خارج شوند. این روزنامه در ادامه گزارش خود می افزاید: با آمدن دولت وحدت ملی انتظار می رفت وضعیت بهبود یابد، قدرت تقسیم گردد، انحصار شکسته شود و مشارکت جمعی در ساختار نظام افزایش یابد، اما همه این آرزوها را اشرف غنی نقش بر آب کرد و در نقش یک دیکتاتور تمام عیار ظاهر شد. او آهسته آهسته با جان گرفتن در ارگ، همه چیز را به ریاست جمهوری محصور کرده است. بخش مالی و اقتصادی، سکتور امنیتی، کمیته تدارکات، بخش تعیینات، بخش اصلاحات در نظام خدمات ملکی، سیاست خارجی و مدیریت جنگ، همه و همه به ارگ رفته است. بر اساس برخی گزارش ها، در تعیین یک مأمور پایین رتبه هم ارگ دخالت می کند. به نوشته ماندگار: منتقدان با انتقاد از این عملکردهای فرد گرایانهٔ غنی می گویند غنی می پندارد که تنها او می تواند از پس مسوولیت ها و وظایف دولتی برآید، دیگر در این ملک کسی توانایی و درایت انجام یک کار و مأموریت را ندارد. به باور منتقدان آقا غنی دچار توهم شده است، توهم دانستن و عقل کل بودن. او خود را در مقام یک دانای کل فرض کرده است. اگر این توهم ادامه یابد و انحصار مطلق در ساختار و بدنه نظام شکسته نشود، افغانستان وارد فاز تازه ای از بحران خواهد شد. چون هیچ فردی به تنهایی قادر نیست، از پس همه جنجال ها و زدوبندهای کشور در حال بحرانِ مثل افغانستان برآید، ولو آن فرد متفکر دوم جهان نیز باشد. ماندگار در انتها می نویسد: این در حالی است که مردم انتظار داشتند آقای غنی در جایگاه یک چهره آکادمیک و دانشگاهی به تقسیم وظایف و صلاحیت ها می پرداخت و دامن انحصار تنگ تیمی و مطلقه را برمی چید. اما حالا می بینند که چنین نیست.