پایگاه خبری پیام آفتاب 16 عقرب 1396 ساعت 18:08 http://www.payam-aftab.com/fa/gallery/75633/1/گزارش-تصویری-ساخت-باغچه-های-سبزخانگی-زنان-مزارشریف -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: ساخت باغچه‌های سبزخانگی برای زنان در مزارشریف -------------------------------------------------- پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ۶۵۰ باغچه سبز خانگی در زون شمال کشور برای زنان ساخته است که هر کدام آن مبلغ ۳۱ هزار افغانی هزینه برداشته است. متن : پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ۶۵۰ باغچه سبز خانگی در زون شمال کشور برای زنان ساخته است که هر کدام آن مبلغ ۳۱ هزار افغانی هزینه برداشته است. هدف از این کار از یک طرف ایجاد مصروفیت برای زنان و از طرف دیگر توانمندسازی آنان برای خودکفایی می باشد. - سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)