پایگاه خبری پیام آفتاب 6 ثور 1396 ساعت 10:45 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/67939/احزاب-افغانستان-دلایل-مالی-محتاج-کشورهای-خارجی-هستند -------------------------------------------------- وزیر عدلیه: عنوان : احزاب افغانستان به دلایل مالی محتاج کشورهای خارجی هستند -------------------------------------------------- پیام آفتاب: عبدالبصیر انور در نشست مجلس سنا از منابع مالی احزاب فعال در افغانستان به عنوان مشکلی جدی یاد کرد. متن : وزیر عدلیه می گوید که بسیاری از احزاب در افغانستان به خاطر عدم حمایت از سوی حکومت در تمام ولایت ها نمایندگی ندارند و به دنبال یک منبع مالی دست به دامن کشورهای دیگر می شوند. عبدالبصیر انور در نشست مجلس سنا از منابع مالی احزاب فعال در افغانستان به عنوان مشکلی جدی یاد می کند. به گفتۀ او، این احزاب وقتی از حکومت دلسرد می شوند، مجبورند برای دوام فعالیت های شان دست به دامن کشورهای دیگر شوند. وزیر عدلیه می گوید، شماری از احزاب سیاسی در فعالیت های سیاسی از دانش آموزان استفاده می کنند. عبدالبصیر انور می افزاید که آنان در نظر دارند به زودی نشستی را با مسؤولان احزاب برای از میان برداشتن مشکلات برگزار کنند. با این که توضیحات وزیر عدلیه قناعت اعضای مجلس سنا را حاصل نکرد. اما محمدعلم ایزدیار، معاون دوم مجلس می گوید، در مکتوبی که وزارت دولت در امور پارلمانی به سنا فرستاده، گفته شده است که به دلیل مشکلات سیاسی موجود در کشور، دولت نمی تواند تمام معلومات در مورد فعالیت احزاب سیاسی را با سناتوران شریک کند. به گفتۀ مسؤولان وزارت عدلیه، 75 حزب سیاسی در کشور فعالیت داشتند، اما 11 حزب به دلیل تکمیل نکردن معیارهای تشکیل یک حزب سیاسی، از فهرست حذف شدند و در حال حاضر تنها 62 حزب به گونۀ رسمی در کشور فعالیت می کنند.