پایگاه خبری پیام آفتاب 26 دلو 1388 ساعت 8:24 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/9968/مجمع-دانشگاهیان-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : مجمع دانشگاهیان افغانستان -------------------------------------------------- متن : مجمع دانشگاهیان افغانستان در ابتدا با عنوان مجمع دانشجویان و فارغ التحصیلان افغانستان در شهر مقدس قم توسط دانشجویان افغانی تأسیس شد که سرپرستی آن را آقای جعفری به عهده داشت. بعد از یک دوره رکود، این مجمع به سرپرستی آقای نصرالله نظری احیا شد و نام آن به مجمع دانشگاهیان افغانستان تغییر یافت. آقایان احمد سعادت، مسؤول واحد نشریات مجمع؛ عزیزالله شیخ زاده، محمد امین زکی، مسؤول واحد مالی؛ امان الله فصیحی، مسؤول روابط عمومی و محمدخاوری، مسؤول واحد علمی و فرهنگی مجمع، از اعضای فعال شورای مرکزی مجمع دانشگاهیان افغانستان هستند. فصلنامهٔ عصرجدید ارگان نشراتی مجمع دانشگاهیان افغانستان بود که مدیر مسؤولی آن را آقای احمد سعادت و سردبیری آن آقای شیخ زاده برعهده داشتند.